WFOŚiGW Zachowanie śladów bioróżnorodności

 

Rok 2012


Nazwa zadania:
„Zachowanie śladów bioróżnorodności”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
52 400,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
28 800,00 zł