WFOŚiGW Edukacja w gminach
Nazwa zadania:
„Popularyzacja wiedzy na temat parków krajobrazowych oraz zasad gospodarowania przestrzenią na obszarach chronionych wśród mieszkańców gmin na terenie 4 parków krajobrazowych”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
39 595,77 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
25 922,00 zł

 

Aneks nr 2/2011 z dnia 29.11.2011

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
39 597,77 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
25 922,00 zł

 

Aneks nr 5/2012 z dnia 26.07.2012

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
29 276,41 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
17 807,00 zł