WFOŚiGW Infrastruktura edukacji przyrodniczej oraz materiały edukacyjno-informacyjne promujące Parki Krajobrazowe Dolnego Ślaska - 2012

 

Rok 2012

Nazwa zadania:
Infrastruktura edukacji przyrodniczej oraz materiały edukacyjno-informacyjne promujące Parki Krajobrazowe Dolnego Ślaska - 2012"

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
214 090,20 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
124 000,00 zł