WFOŚiGW EKOedukacja na szlaku
Nazwa zadania:
„EKOedukacja na szlaku”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
39 773,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
22 700,00 zł