Rok 2014

Nazwa zadania:
„Przyroda i krajobraz - jubileuszu 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
114 638,15 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
78 400,00 zł

 

Rok 2013

 Nazwa zadania:
Konferencja Naukowa z okazji 25-lecia utworzenia Ślężańskiego Parku Krajobrazowego. Istniejące i potencjalne zagrożenia funkcjonowania parków krajobrazowych

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
47 448,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
18 400,00 zł

Aneks nr 1/2013 z dnia 21.11.2013

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
38 930,60 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
15 828,60 zł.

 

Rok 2011

Nazwa zadania:
„Konferencja Naukowa z okazji 30-tej rocznicy utworzenia Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
46 652,54 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
20 000,00 zł

Aneks nr 1/2011 z dnia 11.10.2011

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
41 826,54 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
20 000,00 zł