Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją – stan zagrożenia epidemicznego i czasowym zamknięciem szkół, konkurs pt.: „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2020”. zaplanowany na 30 listopada 2020 r. zostaje odwołany. Rozważymy możliwość przeprowadzenia konkursu w innym terminie, o czym zostaną Państwo poinformowani.


Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
organizowanym w ramach międzynarodowej kampanii-
„Sprzątanie Świata 2020”
pod hasłem
„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2020”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) z gmin położonych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym (gmina: Radwanice, Gaworzyce, Chocianów, Gromadka oraz Przemków).


Szczegóły konkursu przedstawiono w regulaminie konkursu, który znajduje się u wybranych nauczycieli oraz na stronie internatowej www.dzpk.pl w zakładce konkursy.
Koordynatorem konkursu jest Pani Anna Witrykus – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 509 76 10 55 lub 76 8310 924
Formularz zgłoszeniowy oraz prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 23.11.2020 r.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Obowiązek informacyjny do regulaminu

   Zapraszamy do udziału kl. VI,VII,VIII Szkół Podstawowych do udziału w tegorocznej edycji konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, warunkami uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do DZPK w terminie do 22 października 2020 r. pocztą na adres Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław, faxem 71 3367289, bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM”, celem konkursu jest, pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze i życie człowieka oraz poznanie sposobów jego zapobiegania, rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w prezentowaniu zjawisk przeciwdziałania smogowi.

Wydłużamy czas trwania konkursu. Na Wasze prace czekamy do 18 listopada.

Obowiązek informacyjny do regulaminów
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

   Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska, ich walorów w szczególności krajobrazowych, na podstawie obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także pogłębienie kreatywności, zdolności manualnych i plastycznych.
Do konkursu zgłosiło się 24 uczniów z 14 Szkół Podstawowych naszego województwa. Komisja Konkursowa oceniła prace w oparciu o kryteria przedstawione w regulaminie.

Laureaci:

I miejsce: Barbara Błaszczykowska uczennica kl. VI A ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie
II miejsce: Przemysław Żydek uczeń kl. VB Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach
III miejsce: Julia Puzio uczennica kl. VB Szkoły Podstawowej w Kostomłotach

Przyznano również 3 wyróżnienia dla:

1. Alicji Nowak uczennicy kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
2. Karoliny Piotrowskiej uczennicy kl. VII z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Marciszowie
3. Szymona Miciak ucznia kl. VII ze Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

Gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.
Wszystkim uczestnikom , dziękujemy za udział i zaangażowanie.

   Celem konkursu było między innymi: inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i zdolności manualnych oraz umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu.
Na konkurs wpłynęło ponad 160 prac uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego. Prace były wykonane przy użyciu różnych materiałów i technik. Wykorzystane zostały między innymi: kredki, flamastry, liście, plastelina, mulina. Wybór laureatów i wyróżnionych nie był łatwy, ponieważ widać było, że uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko pomysłowością, ale także zawarli w swoich pracach miłość i szacunek do przyrody.

Laureaci:

I miejsce: Miłosz Wojtowicz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu Śląskim kl. V
II miejsce: Kornel Czapłowski Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 Wałbrzych kl. IV
III miejsce: Nikola Sikorska Szkoła Podstawowa nr 4 Polkowice kl. VI

Wyróżnienia:
1. Błażej Makowski Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Stronie Śląskie kl. V
2. Magdalena Skrzypiec Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Kostomłoty kl.VI
3. Agata Drygas Szkoła Podstawowa nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Wrocław kl. VI
4. Weronika Adamczyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 Wałbrzych kl. IV

Gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.

   Celem konkursu było: rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowania przyrodą regionalną, wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i estetycznych swojego otoczenia, propagowanie właściwych zachowań sanitarnych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym, zachęcanie do odkrywania i prezentacji zdolności plastycznych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęły 124 prace konkursowe z 35 szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci

I miejsce: Agata Drygas – SP nr 67 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu – klasa VIa
II miejsce: Maja Janiszewska – ZSP w Marciszowie – klasa Vb
III miejsce: Bruno Lewandowski – SP nr 5 Bolesławiec – klasa Vd

Wyróżnienia:
•    Kajetan Oleśków – SP im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach – klasa VII
•    Kornel Nikodem Frankowski – SP nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim – klasa Va
•    Irena Pluta – SP nr 2 w Kątach Wrocławskich – klasa VIa
•    Nikola Sikorska – SP nr 4 w Polkowicach – klasa VIa
•    Aleksandra Schmidt – SP nr 24 we Wrocławiu – klasa Vf
•    Marcel Maślak – SP nr 24 we Wrocławiu – klasa Va
•    Dominika Jabłońska – SP Siechnice – klasa VIc
•    Bartosz Kuźma – SP im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie – klasa Vd
•    Martyna Majka – Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – klasa VII

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.

   Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska oraz ich przyrody, rozwijanie wyobraźni oraz zdolności literackich, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym oraz promocja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
    Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęły 84 prace uczniów szkół podstawowych z klas IV – VII z terenu województwa dolnośląskiego
Praca konkursowa to wiersz o gatunku drzewa, rosnącym na terenie dolnośląskich parków krajobrazowych.
    Kryteriami oceny były kreatywność, ciekawe ujęcie tematu, zgodność z tematem, samodzielność wykonania oraz poprawność stylistyczna i językowa.

Laureaci wojewódzkiego konkursu „Magia drzew”
I miejsce: Jaśmina Cwajda – Szkoła Podstawowa nr 64 we Wrocławiu
II miejsce: Magdalena Bielska – Szkoła Podstawowa w Jaźwinie
III miejsce: Julia Kaczmarska – Szkoła Podstawowa w Strzelcach
Wyróżnienie: Oliwia Raszewska – Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 w Boguszowie-Gorcach

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.:

„Świat nietoperzy - 2020”

Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów potrzeby ochrony przyrody, umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych, ochrony środowiska naturalnego nietoperzy oraz promocję Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych jego walorów przyrodniczych i kulturowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęło 25 prac plastycznych, z pięciu placówek oświatowo-wychowawczych: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła 2 w Szklarach Dolnych, Szkoły Podstawowej w Parchowie oraz Szkoły Podstawowej Nr 1 w Polkowicach.
Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 01.06.2020 r., dokonała oceny prac.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Zostań w domu!

   W związku z tym, że serwery pocztowe tlen.pl, o2.pl, wp.pl rozsyłają spam i są umieszczane na "czarnej liście", wiadomości wysyłane z tych serwerów mogą nie dotrzeć, albo dotrzeć z dużym opóźnieniem - prosimy o wysłanie prac konkursowych z innych serwerów np. gmali.com.

Wydłużamy czas trwania poniższych konkursów do 05.06.2020 (piątek).

 

Wykorzystaj czas pomiędzy lekcjami internetowymi, zajmij się czymś ciekawym, rozwijającym Twoje zainteresowania i zdolności.

Zapraszamy gorąco do udziału w naszych konkursach, mamy nadzieję, że różnorodność propozycji, pozwoli każdemu z Was zrealizować się w jakiejś dziedzinie, a może ktoś podejmie wyzwanie w każdej kategorii?

Gwarantowane nagrody.

Poniżej poszczególne Regulaminy konkursów wraz z wymaganymi załącznikami:

Obowiązek informacyjny do regulaminów


1. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zrób sobie park 3D”

2. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Twoja eko maseczka”

3. REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Znaczek młodego miłośnika przyrody”

4. REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „Magia drzew”