WFOŚiGW Wykonanie kotłowni na biomasę wraz z instalacją solarów i wpięcie ich do istniejącego systemu grzewczego na olej opałowy obiektu DZPK Myślibórz 11, 59-411 Paszowice.

 

Rok 2013

Nazwa zadania:
Wykonanie kotłowni na biomasę wraz z instalacją solarów i wpięcie ich do istniejącego systemu grzewczego na olej opałowy obiektu DZPK Myślibórz 11, 59-411 Paszowice."

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
356 941,99 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
248 000,00 zł