Książański Park Krajobrazowy

Informacje ogólne

1. Typ krajobrazu: L, K, W
2. Data utworzenia: 28.10.1981
3. Akt powołania parku: uchwała Nr 35/81 WRN w Wałbrzychu
4. Powierzchnia parku: 3 155,4 ha
5. Powierzchnia otuliny: 5 933 ha
6. Położenie administracyjne: województwo dolnośląskie; gmina Wałbrzych, Stare Bogaczowice w powiecie Wałbrzych, gmina Dobromierz, Świebodzice, Świdnica w powiecie Świdnica.
7. Położenie administracyjne wg Nadleśnictw: Świdnica, Jawor, Wałbrzych
8. Położenie geograficzne:
Region geograficzny: Sudety Środkowe
Mezoregion: Pogórze Bolkowsko-Wałbrzyskie
Mikroregion: Pogórze Wałbrzyskie
9. Cel ochrony: zachowanie wartości przyrodniczych i kulturowych części strefy Brzeżnej Pogórza Wałbrzyskiego, popularyzacja i upowszechnianie tych wartości w warunkach racjonalnego gospodarowania.
10. Uwzględniając rzeźbę terenu oraz budowę geologiczną cały obszar został /umownie/ podzielony na 3 podstawowe Zespoły:
A/ Dobromierski Zespół Krajobrazowy /północno-zachodni/
- malowniczy, lekko sfałdowany obszar, otaczający sztuczny zbiornik wody
B/ Książański Zespół Krajobrazowy /centralny/
- przepiękne krajobrazowo przełomy rzeki Pełcznicy i Szczawnika
pozwalają oglądać typowy krajobraz górski.
C/ Lubiechowski Zespół Krajobrazowy / wschodni /
- to masyw o kopulastych wzniesieniach k. Lubiechowskiej Wody i Witoszówki. Największymi atrakcjami tego rejonu są: kamieniołom wapienia zwany Jeziorkiem Daisy oraz wyrobisko podziemne Jaskinia Daisy.

Najwyższe wzniesienie:
w obrębie parku sięga 486m n.p.m. /między Poniatowem a Pogorzałą, /najniższy zaś punkt 290m n. m. p. w dolinie Pełcznicy /cis Bolko/. Wyraźnie zaznaczonymi szczytami są min. Góra Witosz /456m n.p.m./, Radoń /422m /, Wilk /409m/. Natomiast takie wzniesienia jak: Skiba /433m n.p.m./, Zwierzyniec /421m n.p.m/, Borowiec Mały /412m/ i inne mają bardzo słabo zaznaczone wierzchołki, stanowiące spłaszczone dość rozległe kopuły.