DZPK O/Wałbrzych jest jednym z partnerów w projekcie pt.: „Szlak przyrodniczo-edukacyjny – Ścieżka Hochbergów” realizowanym wspólnie z Nadleśnictwem Wałbrzych, Urzędem Miejskim w Wałbrzychu, Urzędem Miejskim w Świebodzicach i Przedsiębiorstwem Zamek Książ Sp. z o.o. w Wałbrzychu.

W roku 2011 w ramach promocji projektu opracowano i wydano ulotkę oraz opracowano, wykonano, zamontowano tablice informacyjne.
Na tablicach umocowanych na drewnianych stelażach zamieszczone zostały ogólne informacje dotyczące szlaku wraz z mapą poglądową.

Lokalizacja tablic:
1. początek ścieżki – Świebodzice - Pełcznica (obok ruin kościoła Św. Anny),
2. Zamek Książ,
3. koniec ścieżki – Wałbrzych - Szczawienko (koło kościoła Św. Anny).

W najbliższym czasie planowane są kolejne inwestycje wzdłuż szlaku. Oprócz tablic tematycznych związanych z historią i przyrodą regionu w ramach projektu przewidziano jeszcze budowę platformy widokowej oraz drobnej infrastruktury turystycznej.