Na terenie Książańskiego Parku Krajobrazowego, na drodze spacerowej biegnącej ze Świebodzic, spod Bramy Książańskiej do zamku Książ powstała ścieżka przyrodniczo – dydaktyczna „Dolina Różaneczników”. Uroczyste otwarcie nastąpiło 3 czerwca 2009r.

Imprezę swoją obecnością uświetnili: burmistrz Bogdan Kożuchowicz i zastępca Zbigniew Opaliński, Gabriel Grobelny - nadleśniczy Nadleśnictwa Wałbrzych, Piotr Śnigucki - Dyrektor DZPK Wrocław, Leszek Mazur - Zastępca Dyrektora DZPK O/Wałbrzych oraz przedstawiciele WFOŚiGW.
Pomysł utworzenia tego wyjątkowego miejsca zrodził się około dwa lata temu. Następnie między Gminą Świebodzice, Książańskim Parkiem Krajobrazowym i Nadleśnictwem Wałbrzych zawarte zostało porozumienie o współpracy.

Stronę finansową zabezpieczył Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska oraz Lasy Państwowe. Samorząd wsparł zadanie użyczając siłę roboczą i tak w praktycznie nie zagospodarowanym miejscu – naturalnie ukształtowanej dolinie, nie znanej mieszkańcom okolic – powstał urokliwy zakątek, pełen blisko 80-letnich różaneczników
(Rhododendron). Rośliny te zostały sprowadzone przez władającą Książem rodzinę Hochbergów i pochodzą ze słynnej w Europie szkółki Seidlów w Grüngräbchen niedaleko Drezna. O sukcesie trudnych w uprawie różaneczników zadecydowała nie tylko żyzna i kwaśna gleba, ale przede wszystkim trafny dobór nowych mrozoodpornych odmian.

Jednak różaneczniki nie są jedyną atrakcją tego miejsca. Spacerując Doliną możemy natknąć się na wiewiórki czarne, sarny, legowiska dzików oraz duże mrowiska. Możemy posłuchać śpiewu ptaków, odgłosów dzięciołów, popodziwiać rosnące licznie paprocie, częściowo chronione pierwiosnki wyniosłe oraz połacie biało kwitnącej marzanki wonnej. Ponadto tuż przy wyznaczonej ścieżce rośnie okaz pięknego buka, liczącego sobie ponad 200 lat.

W celu przybliżenia piękna i bogactwa Książańskiego Parku Krajobrazowego na ścieżce ustawione zostały tablice informacyjne z których można dowiedzieć się o gatunkach flory i fauny żyjącej na tym terenie. Obejmują one 8 następujących przystanków tematycznych:

Przystanek I – Historia Parku;

Przystanek II – Leśne Rośliny Chronione;

Przystanek III – Różanecznikowe Piękno;

Przystanek IV – Zwierzęta Leśne;

Przystanek V – Ptaki Lasu;

Przystanek VI – Pomnikowa Aleja Lipowa;

Przystanek VII – Alejka Paprociowa;

Przystanek VII – Drzewa które warto zobaczyć.


Dodatkową atrakcją jest ciekawa infrastruktura turystyczna w postaci wiaty, ławek i stołów, która umożliwia wypoczynek i daje schronienie odwiedzającym „Dolinę Różaneczników”.

Wiata turystyczna urządzona w stoły i ławy jest doskonałym miejscem odpoczynku.

Na ścieżce już prowadzone są zajęcia z zakresu edukacji ekologicznej. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia „Doliny Różaneczników”.