Ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna „Jeziorko Daisy” wytyczona została w celu zaprezentowania cennych pod względem przyrodniczym i historycznym walorów Książańskiego Parku Krajobrazowego, oraz zachowania dziedzictwa kulturowo-przyrodniczego regionu. Ścieżka przyczyni się do podniesienia świadomości ekologicznej społeczeństwa poprzez nauczanie właściwego spojrzenia na przyrodę i procesy w niej zachodzące oraz wprowadzenie w świat natury i pogłębienie wiedzy przyrodniczej dzięki możliwości prowadzenia obserwacji w terenie Miejsca przystankowe na ścieżce lokalizowane są  przy ciekawych obiektach  przyrodniczych, historycznych i kulturowych.
Długość ścieżki: 5,5 km
Czas przejścia ok. 5,5 godz.

Początek ścieżki znajduje się przy Palmiarni w Lubiechowie. W tym miejscu jest ustawiona tablica informacyjna z mapą przedstawiającą najciekawsze miejsca Książańskiego Parku Krajobrazowego. Podążając w kierunku wsi Lubiechów, po ok. 300 m dochodzimy do pomnikowej Alei Lipowej. Idąc dalej przekraczamy torowisko, mijamy Lisią Fermę i dochodzimy do końcowych zabudowań. Nieopodal znajduje się Kapliczka Św. Huberta przy której znajduje się 1 Przystanek z tablicą rzeźbioną z mapą ukazującą przebieg ścieżki wraz z ogólnymi informacjami. Idąc dalej dojdziemy do  2 Przystanku. Dzięki umieszczonej w tym miejscu tablicy odwiedzający ścieżkę mogą poznać „Fazy rozwoju drzewostanu”, a także zaobserwować je w terenie. Podążając ścieżką, po ok. 300 m dochodzimy do kolejnego, 3 Przystanku - „Czereśnia doborowa” Jedna z nich rośnie w pobliżu, więc spacerowicze na własne oczy będą mogli się przekonać, czym różni się ona  od innych drzew tego samego gatunku, jak wygląda i w jaki sposób jest znakowana. Aby dojść do 4 Przystanku należy zboczyć ze ścieżki, kierując się w lewą stronę. Po przejściu ok. 200 m zobaczymy ok. 200 letnie Dęby Pomnikowe. Ustawiona w ich sąsiedztwie tablica zawiera informacje dotyczące charakterystyki gatunku wraz z ciekawostkami oraz definicje pomnika przyrody. Z wiadomości zamieszczonych na kolejnej tablicy edukacyjnej 5 Przystanek można się dowiedzieć jakie drzewa iglaste występują na trasie ścieżki, oraz poznamy zasady odróżniania od siebie poszczególnych gatunków. Na skraju lasu jest kolejna tablica 6 Przystanek prezentująca sylwetki ptaków charakterystycznych dla tego miejsca. Ułatwi ona identyfikację gatunków, zamieszczony opis podaje niezbędne informacje: najważniejsze cechy charakterystyczne gatunku, zachowanie oraz ciekawostki. Dalej ścieżka prowadzi do  7 Przystanku – Owadzie szkodniki leśne. Nieopodal przystanku leśnicy lokalizują tzw. „pułapki feromonowi”, czyli urządzenia stosowane w ochronie lasu służące do ograniczenia liczebności szkodników. Zatem oprócz poznania biologii owadzich szkodników odwiedzający mogą przekonać się na czym polega i jak wygląda walka z nimi. Mniej więcej w połowie drogi dochodzimy do Góry Witosz 8 Przystanek  – najwyższego wzniesienia w Książańskim Parku Krajobrazowym. Tu stoi wiata turystyczna wraz z ławami i stołami, w której można odpocząć, a także prowadzić zajęcia z edukacji ekologicznej. Kilkanaście metrów dalej, w głębi kompleksu leśnego znajduje  się łąka śródleśna. Stanowi ona ważny i nierozerwalny składnik ekosystemu, a zarazem ciekawy element krajobrazowy urozmaicający monotonne połacie lasu. Ustawiona w tym miejscu tablica edukacyjna 9 Przystanek zawiera informacje dotyczące roli jaką spełniają tego typu łąki w ekosystemie, ze względu na różnorodność gatunkową chronionych i rzadkich gatunków zwierząt. Zamieszczone fotografie wspomnianych gatunków ułatwią ich identyfikację. Z tego punktu ścieżka prowadzi do kolejnego, 10 Przystanku - Poletka łowieckie - obszary obsadzone roślinami stanowiącymi  żer dla zwierzyny  (topinambur). Tworzenie poletek łowieckich ma na celu poprawę dostępności składników pokarmowych dla populacji zwierzyny łownej oraz ograniczenie szkód łowieckich w uprawach rolniczych. Dalej ścieżką dochodzimy do Rezerwatu Przyrody - „Jeziorko Daisy”. Tu dochodzimy do bramy wejściowej oraz tablicy edukacyjnej zawierającej informacje na temat rezerwatu, Księżnej Daisy oraz jeziorka, które jest główną atrakcją terenu 11 Przystanek. Zbiornik otoczony jest ze wszystkich stron lasem, o bogatym składzie gatunkowym. Powstał on na skutek wypełnienia wodami dawnego wyrobiska wapieni rafowych. Skały te stanowią obiekt zainteresowania geologów oraz paleontologów badających znajdowane tam skamieniałości korali, małżoraczków, szkarłupni i innych. Nazwa jeziorka pochodzi od imienia księżnej Daisy von Pless, ostatniej właścicielki Książa, która szczególnie upodobała sobie to miejsce. Dzięki niej możemy do dzisiaj oglądać usytuowaną na brzegu zbiornika, a będącą kiedyś wapiennikiem basztę myśliwską. Stąd droga prowadzi do Lubiechowa. Po drodze można zatrzymać się przy kolejnych przystankach: pierwszym usytuowanym przy mrowisku   12 Przystanek, oraz w miejscu gdzie często można obserwować pozostawione przez zwierzęta leśne – sarny, dziki, kuny i inne – tropy 13 Przystanek. Opisy zwierząt wraz z pozostawionymi przez nie śladami zamieszczone są na tablicy. Tuż na obrzeżach lasu umieszczono tablicę prezentującą gatunki drzew liściastych występujących na trasie ścieżki 14 Przystanek. Dalej ścieżka biegnie przez łąkę, aż  do drogi. Skręcając w lewo dochodzimy do zabudowań wsi Lubiechów. Tu usytuowany jest ostatni 15 Przystanek. Jest nim drewniana rzeżbiona tablica informacyjna , analogiczna do tej która, stoi w miejscu oznaczonym jako Przystanek 2. Kilkadziesiąt metrów dalej znajduje się pętla autobusowa lini nr 13, którą dojechać można do Wałbrzycha.

 

 

 

 

 

 

 

 Tekst i zdjęcia:  Edmund Staniewski