WFOŚiGW Odbudowa starorzeczy na obszarze użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno.

 

Rok 2016

Nazwa zadania:
Odtworzenie starorzeczy na obszarze użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno w Przemkowskim Parku Krajobrazowym"

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
268 966,78 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
118 831,25 zł

 

Rok 2014

Nazwa zadania:
Odbudowa starorzeczy na obszarze użytku ekologicznego Przemkowskie Bagno-2013 rok."

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
85 023,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
41 000,00 zł