Przystanek 1: Bliźniacze piece wapiennicze.                

Przystanek 2: Huta gwarectwa Ciche Szczęście.           

Przystanek 3: Profil osadów cechsztynu.                      

Przystanek 4: Wapiennik.                                           

Przystanek 5: Szybik poszukiwawczy.                          

Przystanek 6: Czerwone wzgórze.                               

Przystanek 7: Wapień podstawowy.                             

Przystanek 8: Jaworowa dolinka.                                 

Przystanek 9: Obszar źródliskowy.                               

Przystanek 10: Strefa kontaktowa.                               

Przystanek 11: Widok.                                                

Przystanek 12: Śladami dawnego górnictwa rud miedzi

Przystanek 13: Kamieniołom piaskowca arkozowego.     

Przystanek 14: Sztolnia „Charakter”.                            

Przystanek 15: Margle miedzionośne.                           

Przystanek 16: Kopalnia „Ciche Szczęście”.                    

Przystanek 17: Kamieniołom wapienia dolomitycznego.  

Przystanek 18: Zakończenie Szlak „Kopaczy”.