Tradycyjne formy uprawiania turystyki na terenie Parku to: turystyka krajoznawcza, wędrówkowa i wypoczynek pobytowy. Dominuje turystyka wędrówkowa (piesza) oraz rowerowa (wytyczono i oznakowano sieć szlaków euroregionalnych). Szczególne znaczenie posiada turystyka rekreacyjna związana ze zbiornikami wodnymi w Pilchowicach i Wrzeszczynie (wypoczynek nad wodą, wędkarstwo i kajakarstwo). Punktami docelowymi wycieczek są najczęściej: Góra Zamkowa we Wleniu, gościniec "Perła Zachodu" i Jezioro Modre, Borowy Jar, Maciejowiec, "Lwówecka Szwajcaria" (Lwóweckie Skały) oraz Jeziora: Pilchowickie i Wrzeszczyńskie. Na terenie Parku i jego otuliny wytyczono ogółem około 92 km szlaków turystycznych (Park - 61 km, otulina - 31 km). Wśród 5 szlaków turystycznych szczególną rolę odgrywają 2 szlaki dalekobieżne:

• Szlak Międzynarodowy E 3 (niebieski),
• Szlak Zamków Piastowskich (zielony).

Najważniejszy węzeł szlaków turystycznych znajduje się w Pilchowicach (obok zapory wodnej).

Trasy Rowerowe
• Euroregionalny Turystyczny Szlak Rowerowy "Dolina Bobru" (oznaczony ER-6),
• Rowerowa Obwodnica Jeleniej Góry (oznaczona kolorem zielonym),
• sieć pozostałych, krajowych szlaków rowerowych i ich łączników.

Punkty widokowe
• Jelenia Góra - Wzgórze Krzywoustego (375 m) z wieżą widokową,
• Wleń - Góra Zamkowa (384 m) z wieżą widokową,
• Góra Strzyżowa (425 m) k. Strzyżowca,
• "Stanek" (350 m), grupa skalna przy ujściu Kamienicy do Bobru,
• Góra Tarczynka (422 m) k. Tarczyna,
• Góra Kaczmarka (452 m) k. Radomic,
• Góra Wietrznik (482 m) k. Kleczy,
• "Lwóweckie Skały" (272 m), grupa skalna k. Lwówka Śląskiego.