1. SZWAJCARIA LWÓWECKA – znajduje się na wysokości 250-260 m n.p.m. i stanowi najdalej na północ wysunięty zakątek Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Z tarasu widokowego podziwiać można Pogórze Sudeckie i wijącą się pomiędzy wzgórzami rzekę Bóbr. Teren zbudowany z piaskowcowych formacji skalnych. Możemy tutaj podziwiać efekty procesu wietrzenia czerwonych piaskowców triasowych i szarych piaskowców kredowych w postaci licznych półek skalnych, szczelin i jaskiń. Kolumny skalne sięgają 30-50 metrów wysokości. Szwajcaria Lwówecka to nie tylko ciekawe miejsce geologiczne i historyczne, ale również ostoja odpoczynku na łonie przyrody dla mieszkańców Lwówka Śląskiego z dala od szumu i zgiełku codziennego życia. Miejscem wartym zobaczenia w pobliżu Lwówka Śląskiego są ,,Panieńskie Skały” stanowiące obszar Natura 2000. Obejmują one cenne pod względem przyrodniczym skały piaskowcowe porośnięte grądem środkowoeuropejskim i subkontynentalnym. Na obszarze tym znajduje się także jedno z dwóch w Polsce stanowisk paproci włosocienia delikatnego.

2. KSIĄŻĘCA WIEŻA MIESZKALNA W SIEDLĘCINIE –  to jedna z najciekawszych budowli tego typu w Europie Środkowej i zarazem najlepiej zachowana w Polsce. Wieża położona jest pośrodku miejscowości Siedlęcin, przy moście nad rzeką Bóbr. Takie umiejscowienie budowli związane było z przebiegającym tędy historycznie szlakiem handlowym z Jeleniej Góry przez Wleń do Lwówka Śląskiego. Wybudowana w latach 1313-1314 wieża posiada podpiwniczenie, 3 kondygnacje i czterospadowy dach. Największą atrakcją obiektu są polichromie przedstawiające sceny z ówczesnego życia dworskiego i rycerskiego. Są one najlepiej zachowanymi malowidłami ściennymi z okresu 1320-1340 na Dolnym Śląsku. Wieża Książęca stanowi ważną atrakcję historyczną, turystyczną i edukacyjną Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.

3. JEZIORO PILCHOWICKIE – jest największym na rzece Bóbr zbiornikiem retencyjnym, który otoczony lasami stanowi atrakcyjne miejsce turystyczne. Nad częścią zbiornika wznosi się wiadukt linii kolejowej Jelenia Góra – Lwówek Śląski, która ma swój przystanek również nad Jeziorem Pilchowickim. Największą atrakcją jeziora jest zapora wodna, wybudowana w latach 1904 – 1912. Przechadzając się po koronie zapory, która ma ponad 270 m długości i ok. 69 m wysokość, obserwować można potężny zalew, którego powierzchnia wynosi 240 ha, a długość linii brzegowej ok. 15 km. Z drugiej strony zapory wybudowano elektrownię wodną. Jezioro Pilchowickie stanowi bardzo popularne miejsce wypoczynku, a liczne szlaki piesze i rowerowe wokół zbiornika sprzyjają aktywnej turystyce.

4. WLEŃSKI GRÓDEK – ciekawe miejsce przyrodnicze i historyczne, położone niedaleko Wlenia. Początki Wleńskiego Gródka datuje się na drugą połowę XII wieku. Teren ten, w przeciągu całego tego czasu, ulegał wielokrotnie różnym zniszczeniom i modernizacjom. Aktualnie na Górze Zamkowej możemy zobaczyć ruiny zamku Lenno oraz wieżę widokową skąd rozpościera się piękna panorama na miasto Wleń i okolice. Na zboczach góry utworzony jest rezerwat Góra Zamkowa. Stanowi on cenne zbiorowisko leśne z bogatym runem, w składzie którego obficie występującym gatunkiem jest czosnek niedźwiedzi (Allium ursinum). Miejsce ciche i skłaniające do refleksji nad życiem w zgodzie z przyrodą.

 

Do najciekawszych miejsc na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru należą:
•    Wzgórze Krzywoustego z wieżą widokową
•    Bobrowy Jar i Jezioro Modre
•    Rezerwat Góra Zamkowa we Wleniu
•    Wieża Rycerska w Siedlęcinie
•    Założenia parkowe przy pałacu w Maciejowcu
•    Zapora w Pilchowicach
•    Dziki Wąwóz
•    Szwajcaria Lwówecka