PK Sudetów Wałbrzyskich

Informacje ogólne

1. Typ krajobrazu: R/L
2. Data utworzenia: 1999 rok
3. Powierzchnia Parku: 6493 ha.
4. Powierzchnia otuliny: 2894 ha.
5. Położenie administracyjne:
- powiat - Wałbrzych, Gminy - Czarny Bór, Mieroszów, Głuszyca, m. Wałbrzych, m. Boguszów Gorce, m. Jedlina Zdrój.

Położenie - obszar Parku
Park położony jest w Sudetach Środkowych, na południe od Wałbrzycha i obejmuje środkową najwyższą część Gór Kamiennych (Pasmo Lesistej ( 851 m n.p.m.) i zachodnia część Gór Suchych z Waligóra (936 m n.p.m.) oraz wschodni fragment Gór Wałbrzyskich (masyw Borowej - Borowa (854 m n.p.m.) i Rybnicki Grzbiet. Od południa graniczy z Czeskim CHKO (parkiem Krajobrazowym "Broumovsko").

Obszar Parku należy do zlewni Morza Bałtyckiego. Słabo rozwinięta sieć hydrograficzna. Wody podziemne nie mają dużego znaczenia ze względu na brak warstw wodonośnych. Ważniejsze potoki to: Rybna, Sokołowiec, Złota Woda i Grządzki Potok. Interesującym zjawiskiem jest kaptaż Rybnej, która w wyniku erozji wstecznej "przechwyciła" górny, źródliskowy odcinek Ścinawki i płynie głęboką przełamaną doliną do Bystrzycy.

Najwyższy punkt 936 m n.pm. - Waligóra, a najniższy ok. 400 m n.pm.