WFOŚiGW Przewodniki

 

Rok 2019

Nazwa zadania:
„Opracowanie i wydruk publikacji pt. „Parki Krajobrazowe Dolnego Śląska””

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
55 500,00 zł

Wysokość dofinansowania (dotacja) ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
25 500,00 zł

 

Rok 2015

Nazwa zadania:
„Opracowanie, wydruk przewodników o Parku Krajobrazowym Sudetów Wałbrzyskich, Przemkowskim Parku Krajobrazowym oraz Kśiążańskim Parku Krajobrazowym"

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
65 428,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
30 000,00 zł

Aneks nr 1/2015

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
63 778,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
28 350,00 zł

Aneks nr 2/2015

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
63 760,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
28 350,00 zł

 

Rok 2013

Nazwa zadania:
„Opracowanie, wydruk przewodników o Parku Krajobrazowych Dolina Bystrzycy, Parku Krajobrazowym "Dolina Bobru" i Parku Krajobrazowym Gór Sowich"

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
87 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
36 000,00 zł

Aneks nr 1/2013

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
68 616,89 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
21 616,89 zł

 

Rok 2012

Nazwa zadania:
„Opracowanie, wydruk przewodników o  Parku Krajobrazowych Dolina Jezierzycy, Parku Krajobrazowym "Chełmy" i Rudawskim Parku Krajobrazowym"

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
66 408,40 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
27 405,00 zł

 

Rok 2011


Nazwa zadania:
„Opracowanie, wydruk przewodników o 3 parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
78 464,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
46 464,00 zł

 

Aneks nr 1/2012 z dnia 26.07.2012

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
71 799,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
39 799,00 zł