Rok 2020

Nazwa zadania:
Leczenie i rehabilitacja zwierząt należących do gatunków prawnie chronionych, objętych opieką w ośrodkach rehabilitacji zwierząt na terenie Dolnego Śląska." Umowa nr 76.2020 z dnia 10 listopada 2020 roku.

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
9 000,00 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
9 000,00 zł