Śnieżnicki Park Krajobrazowy

 

Informacje Ogólne

1. Typ krajobrazu: R, L.
2. Data utworzenia: 1981 rok.
3. Powierzchnia parku: 28 800 ha.
4. Powierzchnia otuliny: 14 900 ha.
5. Położenie administracyjne:
- powiat Ząbkowice, gmina Złoty Stok,
- powiat Kłodzko, gmina Bystrzyca Kłodzka, Lądek Zdrój, Międzylesie, Stronie Śląskie.

Śnieżnicki Park Krajobrazowy obejmuje cenny pod względem krajobrazowym i przyrodniczym rejon Sudetów Wschodnich. W jego skład wchodzą pasma górskie: Góry Bialskie, (Postawna 1114 m n.p.m.), Masyw Śnieżnika (1425 m n.p.m..) i Góry Złote (1109 m n.p.m. - Smrek), stanowiące wschodnią "ścianę" Kotliny Kłodzkiej. Masyw Śnieżnika nazywany jest "Strzechą Europy", ponieważ z Trójmorskiego Wierchu wody spływają do trzech mórz: Czarnego (Morawa), Bałtyckiego (Nysa Kłodzka) i Północnego (Orlica).

Najwyższy punkt: Śnieżnik Kłodzki (16.0 52’ E, a 500 06 ’ N ) .
Najniższy punkt: ok. Mąkolna 300 m n.p.m.