Zachowanie obszarów chronionych - wieża widokowa na użytku ekologicznym Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy.

 

Rok 2014/15

Nazwa zadania:
Zachowanie obszarów chronionych - wieża widokowa na użytku ekologicznym Przemkowskie Bagno - Przemkowski Park Krajobrazowy."

Wartość ogólna przedsięwzięcia:
319 226,18 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
191 500,00 zł

Aneks nr 2/2015

Wartość ogólna przedsięwzięcia netto:
331 037,54 zł

Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu:
191 500,00 zł