Konkursy, imprezy

Konkurs wojewódzki „Jestem EKO, jestem trendy”- zaproszenie.

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych zaprasza Uczniów klas 6-8 szkół podstawowych Dolnego Śląska do wzięcia udziału w konkursie „Jestem EKO, jestem trendy”. Konkurs trwa do 25.05.2021r. i polega na nagraniu krótkiego filmiku przedstawiającego przykłady-wskazówki z mojego codziennego życia, które świadczą o tym, że dbam i chronię środowisko oraz przestrzegam zasad ekologicznego życia. Konkurs jest ciekawym sposobem na pokazanie swoich zdolności aktorskich, a także uświadomienie innym- rówieśnikom, znajomym, bliskim jak w prosty sposób możemy zadbać o środowisko w codziennym życiu.
Celem konkursu jest:

- wspieranie postaw proekologicznych wśród uczniów,
- promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci uczących się,
- uświadomienie uczniom jak nasz sposób życia  i  przyzwyczajenia konsumenckie wpływają na stan i zagrożenia środowiska, w którym żyjemy, uczymy się, odpoczywamy.
Szczegóły konkursu znajdą Państwo w załączonym regulaminie. Zwycięzcy otrzymają wartościowe nagrody.
Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu
Formularz zgłoszenia
Załącznik nr 2


Zachęcamy także do odwiedzenia strony: http://edukacja.dzpk.pl/ , gdzie znajdują się ciekawe łamigłówki, testy i inne zadania przyrodnicze dla dzieci i młodzieży.

Wyniki IV wojewódzkiego etapu XX-edycji ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2020-2021

    Dnia 22.04.2021r. o godz. 10:00 przeprowadzony został w formie zdalnej IV wojewódzki etap XX edycji konkursu dla uczniów szkół  z terenów parków krajobrazowych Polski pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie, w naszym województwie udział wzięło 9 czteroosobowych drużyn, reprezentujących 9 parków krajobrazowych województwa dolnośląskiego.

W konkursie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Żmigrodzie,  reprezentująca Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy” zajmując I miejsce.

II miejsce zajęła drużyna  ze Szkoły Podstawowej  nr 1 w Dzierżoniowie, reprezentująca   Park Krajobrazowy Gór Sowich.

III miejsce zajęła drużyna ze Szkoły Podstawowej w Wilkanowie reprezentująca  Śnieżnicki Park Krajobrazowy.

Ponadto wyłoniono 3 najlepszych uczestników w części  rozpoznawanie roślin i zwierząt chronionych: 2 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Wilkanowa i 1 uczeń ze Szkoły Podstawowej nr 1 z Dzierżoniowa.

Drużyny, które zostały laureatami etapu wojewódzkiego otrzymają nagrody rzeczowe w postaci sprzętu elektronicznego oraz jeśli sytuacja epidemiczna pozwoli, a laureaci i ich szkoły wyrażą chęć, będzie możliwość pobytu  na warsztatach ekologicznych w CEEiK „Salamandra” w Myśliborzu w dniach od 31 maja do 02 czerwca 2021 r.
Wszyscy uczestnicy i opiekunowie otrzymali za udział w etapie wojewódzkim nagrody książkowe i dyplomy.
Drużyna zwycięska w trzyosobowym składzie będzie reprezentowała Dolny Śląsk na etapie ogólnopolskim, który odbędzie się 09 czerwca 2021 r. w zależności od sytuacji, w formie zdalnej bądź też bezpośrednio w swojej szkole, przy udziale pracownika Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.


Gratulujemy!

Wyniki konkursu plastycznego pn.:„Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym - wiosna”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pn.:„Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym- wiosna”
Konkurs miał na celu uwrażliwianie dzieci na piękno wiosennej przyrody, rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci oraz ich zainteresowań twórczych. Upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 31  prac plastycznych, z czterech placówek: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola Nr 2 w Przemkowie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej oraz Przedszkola Miejskiego w Chocianowie.  
Komisja konkursowa w składzie: Joanna Więckowska – pracownik Przemkowskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 01.03.2021 r., dokonała oceny prac.

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny pt."Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru", Jelenie Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru".
   Celem konkursu jest promocja wartości przyrodniczych Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, w szczególności, form i obiektów geologicznych. Wykonane fotografie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 roku. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

Obowiązek informacyjny do regulaminów
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

X edycja Konkursu dla klas V Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas”

  X edycja Konkursu dla klas V Szkół Podstawowych z terenu Powiatu Wrocławskiego pt. „Przyroda wokół nas” współorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych i Starostwo Powiatowe we Wrocławiu pod patronatem honorowym Starosty Powiatu Wrocławskiego.

I etap (szkolny) – 29 kwietnia 2021 r., godz. 10:00 w szkołach

Do pobrania materiały dotyczące Parków Krajobrazowych z terenu Powiatu Wrocławskiego:

Ślężański Park Krajobrazowy
Park Krajobrazowy Dolina Bystrzycy

Obowiązek informacyjny
Regulamin Konkursu pt. „Przyroda Wokół Nas” 2021 r.
Regulamin powiatowego finału konkursu pt. „Przyroda wokół nas” 2021 r.
Karta zgłoszenia

Pory roku w Przemkowski Parku Krajobrazowym - wiosnaObowiązek informacyjny
Regulamin
Karta zgłoszenia

Wyniki konkursu „Ptasi fast food- goście w moim karmniku”

   Dolnośląski  Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica-Myślibórz zakończył  nabór zgłoszeń do konkursu „Ptasi fast food- goście w moim karmniku”. Celem konkursu było m.in.: rozwijanie zainteresowań związanych z obserwacją zwierząt, kształtowanie świadomości uczniów na temat trudnych warunków w jakich żyją ptaki w okresie zimowym, zwrócenie uwagi na znaczenie dokarmiania zwierząt zimą oraz nauka rozpoznawania gatunków ptaków pojawiających się w karmniku.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników konkursu pt. „Zimowa rzeźba w Przemkowskim Parku Krajobrazowym”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt.:

„Zimowa rzeźba w Przemkowskim Parku Krajobrazowym”

Konkurs miał na celu rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci oraz ich zainteresowań twórczych. Zachęcanie społeczeństwa do przebywania na świeżym powietrzu, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych oraz kulturowych.

Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 13 prac plastycznych, z pięciu placówek: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie, Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Radwanicach, Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.

Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 01.03.2021 r., dokonała oceny prac.

Zwycięzcy konkursu:

      I. Pierwsze miejsce zajęły prace:
VIKTORII HERMAN z Szkoły Podstawowej im. Mariana Falskiego w Radwanicach
     II. Drugie miejsce zajęła praca
LENY CHODAK  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.  
    III. Trzecie miejsce zajęła praca
AGNIESZKI WĘGRZYN z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.

Wyróżnione prace:

WANESSY KAŁUŻY  ze Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie.
TOMASZA MAJEWSKIEGO z Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej.

Czytaj więcej...

Konkursy 2021

   Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursach organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w II semestrze roku szkolnego 2020/2021!

Konkursy o zasięgu regionalnym:

Obowiązek informacyjny do regulaminów

1. „Pory roku w Przemkowskim Parku Krajobrazowym – wiosna”
    • Temat: Wykonanie pracy plastycznej, ilustrującej zmiany zachodzące w przyrodzie wiosną.
    • Termin zakończenia konkursu: 24 marzec 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

2. „Z kim przylatuje Wiosna?”
    • Temat: Wykonanie pracy plastycznej przedstawiającej wybrany gatunek ptaka, którego przylot do Polski zwiastuje wiosnę.
    • Termin zakończenia konkursu: 14 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia

3. „Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”
    • Temat: Wykonanie zdjęcia obiektu geologicznego znajdującego się na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru.
    • Termin zakończenia konkursu: 14 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia

Konkursy o zasięgu wojewódzkim:

Obowiązek informacyjny do regulaminów

4. „Pierwsze oznaki wiosny w Parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”
    • Temat: Fotografia wykonana w 2021 roku na terenie jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska.
    • Termin zakończenia konkursu: 19 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

5. „Jestem EKO, jestem trendy”
    • Temat: Nagranie krótkiego filmu przedstawiającego przykłady-wskazówki z mojego codziennego życia, które świadczą o tym, że dbam i chronię środowisko oraz przestrzegam zasad ekologicznego życia.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Załącznik 2

6. „Przyroda za 100 lat”
    • Temat: Wykonanie pracy literackiej przedstawiającej przyrodę za 100 lat.
    • Termin zakończenia konkursu: 20 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

7. „Skamieniała salamandra”
    • Temat: Przygotowanie legendy lub baśni w formie tekstowej o tzw. skamieniałej salamandrze.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin

8. „Maskotka DZPK”
    • Temat: Wykonanie maskotki – symbolu DZPK z materiałów ekologicznych.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka

9. „Wyjątkowy Pomnik Przyrody”
    • Temat: Wykonanie zdjęcia wraz z opisem wyjątkowego pomnika przyrody.
    • Termin zakończenia konkursu: 25 maj 2021 r.
    • Regulamin
    • Formularz zgłoszenia
    • Metryczka