Konkursy, imprezy

Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra ogłasza wyniki konkursu fotograficznego pt. „Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

   Celem konkursu było poznanie obiektów geologicznych znajdujących się na obszarze parku krajobrazowego, a także artystyczne zaprezentowanie przyrody nieożywionej na fotografii.

W konkursie udział wzięło 32 uczestników, którzy nadesłali w sumie 55 prac konkursowych.

Laureaci konkursu:

  I miejsce: Radosław Skrzydłowski, tytuł pracy: „Dziki Wąwóz”

 II miejsce: Szymon Bialic, tytuł pracy: „Nek bazaltowy z porwakami piaskowca”

III miejsce: Aleksandra Trytek, tytuł pracy: „Piaskowce triasowe w Nielestnie”

 

Komisja konkursowa postanowiła przyznać dwa wyróżnienia:

 

Maciej Kopyto, tytuł pracy: „Lawy poduszkowe - Zamek Wleń”

Waldemar Kapustka, tytuł pracy: „Szwajcaria Lwówecka - Lwówek Śląski”

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastyczno-technicznego pt. „Maskotka DZPK”, DZPK o/WAŁBRZYCH-STRACHOCIN

   Celem konkursu było: rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowania przyrodą regionalną, wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i estetycznych swojego otoczenia, propagowanie właściwych zachowań proekologicznych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym, zachęcanie do odkrywania i prezentacji zdolności plastyczno-technicznych, innowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem recyclingu.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęły 43 prace konkursowe od 43 uczestników z 14 placówek oświatowych Dolnego Śląska. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu, jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego – technicznego pt. „Maskotka DZPK”:

  I miejsce:   Filip Pęksyk – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IIIb
 II miejsce:   Julia Sienkiewicz – SP im. W. Witosa w Trzebieszowicach – klasa I, Adrian  Burkat - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawce Średniej – klasa III
III miejsce:   Aleksander Rinke – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IIIb, Zuzanna Jakubiec – SP im. Gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach – klasa I, Wiktoria Polichowska – SP im. W. Witosa w Trzebieszowicach – klasa VI

Wyróżnienie: 
    • Jakub Jurski – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IV
    • Emilia Dela – Dolnośląski Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu – klasa VIII
    • Maja Rej – SP nr 1 im. Pieszyckiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach – klasa IVa
    • Martyna Bojko – SP w Wojborzu – klasa VIIa
    • Kacper Zielonka – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa II
    • Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawce Średniej – klasa VIIIb
    • Zuzanna Szel – SP nr 1 im. Pieszyckiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach – klasa IVb
    • Natalia Świderska – SP im. M. Kopernika w Radkowie – klasa IV
    • Julia Siljanczuk – PSP nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu – klasa IIIb
    • Leokadia Pośpiech – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie – klasa ze szkoły branżowej I stopnia
    • Filip Gadziński – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IV
    • Anna Sztuka – Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – klasa VIIIa
    • Natalia Sulmowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IVb
    • Emilia Gładysz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wambierzycach – klasa VIII

Wyniki konkursu fotograficznego „Wyjątkowy pomnik przyrody”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica/ Myślibórz ogłasza wyniki konkursu fotograficznego „Wyjątkowy pomnik przyrody”. Celem konkursu było: poznanie prawnie chronionych tworów przyrody, uświadomienie konieczności obiektów ochrony przyrody, budzenie zainteresowań przyrodą i pięknem otoczenia, prezentacja twórczości w dziedzinie fotografii.
W konkursie wzięło udział 44 uczestników z terenu województwa dolnośląskiego. Komisja konkursowa wyłoniła laureatów konkursu.

  I miejsce: Maria Skrzydłowska (Szkoła Podstawowa Nr 2 w Lwówku Śląskim)
 II miejsce: Szymon Dynowski  (Szkoła Podstawowa w Wądrożu Wielkim)
III miejsce: Maja Wolska (Szkoła Podstawowa Nr 1 w Dzierżoniowie)

Wyróżnienia:
- Andrzej Krupski (Niepubliczna Szkoła Podstawowa ENTE we Wrocławiu)
- Karolina Piotrowska Zespół Szkolno- Przedszkolny w Marciszowie)

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników konkursu pt. „Skamieniała Salamandra”

   Nadszedł czas, aby ogłosić zwycięzców wojewódzkiego konkursu pt. „Skamieniała Salamandra”. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za licznie nadesłane prace konkursowe.

Komisja konkursowa dokonała oceny prac ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów zawartych w §2 Regulaminu Konkursu. Prace ocenione zostały w dwóch kategoriach wiekowych: junior - do 18 lat oraz senior - powyżej 18 roku życia. Komisja postanowiła przyznać wyróżnienia.

W kategorii Junior przyznano:
  I. miejsce – Paweł Łabuda, SP w Lutomii Dolnej
 II. miejsce – Bianka Fedko, SP nr 10 w Bielawie
III. miejsce – Andrzej Mitranka, SP w Lutomii Dolnej

Wyróżnienia:
Alicja Boczoń, ZS-P w Sokołowsku
Klaudia Kutyba, SP w Lutomii Dolnej
Katarzyna Cietrzewska, SP w Lutomii Dolnej


W kategorii Senior przyznano:
  I. miejsce – Agnieszka Jankowska, Legnica
 II. miejsce – Justyna Ziemniak, Przemków
III. miejsce – Joanna Bęś, Jawor


⭐Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą na wskazany przez zwycięzców konkursu adres.

Dziękujemy jeszcze raz wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.

Myślibórz, 04.06.2021 r.

Konkurs wojewódzki „Jestem EKO, jestem trendy” - przedłużenie przyjmowania prac

Drodzy Uczniowie klas VI-VIII szkół podstawowych Dolnego Śląska!

Przedłużamy termin składania prac konkursowych na konkurs wojewódzki pt. „Jestem EKO, jestem trendy”!

Zgłoszenia konkursowe przyjmujemy do 11-tego czerwca 2021r.!

Na czym polega konkurs?

Konkurs polega na nagraniu krótkiego filmu przedstawiającego przykłady-wskazówki z mojego codziennego życia, które świadczą o tym, że dbam i chronię środowisko oraz przestrzegam zasad ekologicznego życia. To ciekawy sposób na pokazanie swoich zdolności aktorskich, a także uświadomienie innym - rówieśnikom, znajomym, bliskim jak w prosty sposób możemy zadbać o środowisko, w którym żyjemy!

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Szczegóły konkursu znajdziecie na stronie:

https://www.dzpk.pl/konkursy-imprezy/1008-konkursy-2021.html

Gra terenowa pt. „Odciśnięte w kulturze”

    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w grze terenowej pt. „Odciśnięte w kulturze”. Celem jest zachęcenie wszystkich zainteresowanych do odwiedzenia parku i poznania jego ciekawych miejsc, w tym obiektów zabytkowych, zamków i pałaców oraz zdobycia informacji związanych z historią regionu.
Gra terenowa polega na odnalezieniu, a następnie odrysowaniu 5 odcisków z motywami wybranych obiektów znajdujących się na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Miejsca w których można je odnaleźć to:

- Bukowiec – tablica informacyjna DZPK przy pałacu
- Wojanów – kamienny mostek, z tyłu recepcji pałacu
- Mysłakowice – tablica informacyjna DZPK przy pałacu
- Kowary - Wojków – tablica informacyjna DZPK, przy parkingu szpitala Wysoka Łąka
- Karpniki – przy niebieskim szlaku pieszym, na kamieniu za kamiennym mostkiem

Odciski należy odrysować na specjalnie przygotowanej do tego karcie: można ją otrzymać w siedzibie DZPK Jelenia Góra przy ul. Kamiennogórskiej 2 (w takim wypadku można także otrzymać mapę RPK oraz zestaw ołówków), w obiektach zabytkowych znajdujących się przy odciskach lub można ją wydrukować samemu (plik z kartą do pobrania).
Regulamin gry terenowej (plik do pobrania).
Instrukcja wykonania: przykładając kartę do odcisku należy zarysować ją w pożądanym miejscu ołówkiem lub kredką, aby pojawił się na tyle wyraźny obraz by móc zidentyfikować odcisk.

Po zebraniu wszystkich 5 odcisków, wypełnioną kartę można przywieźć do Oddziału Jelenia Góra i odebrać nagrody.
W razie pytań zachęcamy do kontaktu pod numerem telefonu: 75 7553735.

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Z kim przylatuje wiosna?", Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt.: „Z kim przylatuje wiosna?”. Celem konkursy było zachęcenie dzieci do zapoznania się z gatunkami ptaków wędrownych żyjących w Polsce oraz rozwijanie umiejętności artystycznych w prezentowaniu świata zwierząt.
W konkursie udział wzięło 11 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Ogółem zgłoszonych zostało 77 prac konkursowych. W dniu 24 maja 2021 r. komisja konkursowa dokonała oceny zakwalifikowanych do konkursu prac. Kryteriami oceny była: zgodność pracy z tematem konkursu, kreatywność, estetyka, wartość merytoryczna i artystyczna pracy plastycznej oraz samodzielność jej wykonania. Komisja wyłoniła najlepsze prace i przyznała I, II i III miejsce oraz dwa wyróżnienia.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu fotograficznego „Pierwsze oznaki wiosny w Parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”, Wałbrzych

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych ogłasza wyniki konkursu fotograficznego „Pierwsze oznaki wiosny w Parkach krajobrazowych Dolnego Śląska”. Celem konkursy było m.in. zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania bogactwem przyrodniczym, pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska i rozwijanie zainteresowania fotografią. Do konkursu zgłosiło się 88 uczniów, którzy przesłali łącznie 244 fotografie. Komisja konkursowa wyłoniła najlepsze prace i przyznała I, II i III miejsce oraz wyróżnienia.

Zwycięzcy:
I miejsce - Klaudia Kutyba, SP w Lutomi Dolnej
II miejsce - Krzysztof Jamuła, PSP z Oddziałami Integracyjnymi nr 26 im. Komisji Edukacji Narodowej w Wałbrzychu
III miejsce - Laura Mikołajczyk, SP w Lutomi Dolnej

Wyróżnieni:
1. Antoni Szatan, SP im. Bohaterów Westerplatte w Stroniu Śląskim
2. Magdalena Koszyńska, Zespół Szkolno – Przeszkolny w Ścinawce Średniej
3. Maja Ścisłowska, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim
4. Milena Stachowiak, SP w Długopolu Dolnym
5. Mateusz Gancarz, Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim

Pragniemy podziękować wszystkim uczestnikom za zaangażowani i udział w konkursie. Zwycięzcom składamy gratulacje.
Zapraszamy do udziału w wielu konkursach organizowanych przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych!

Czytaj więcej...

Konkurs fotograficzny pt."Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru", Jelenie Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zaprasza wszystkich chętnych do udziału w konkursie fotograficznym pt. "Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru".
   Celem konkursu jest promocja wartości przyrodniczych Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, w szczególności, form i obiektów geologicznych. Wykonane fotografie należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 14 maja 2021 roku. Więcej szczegółów w regulaminie konkursu.

Obowiązek informacyjny do regulaminów
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Wydłużamy czas trwania konkursu. Na Wasze prace czekamy do 31 maja!

Lista roślin i zwierząt obowiązująca na etapie II (powiatowym) konkursu „Przyroda wokół nas” 2021 r.

Rodzaje i gatunki roślin:

    1. śnieżyczka przebiśnieg
    2. śnieżyca wiosenna
    3. zimowit jesienny
    4. salwinia pływająca
    5. głóg
    6. babka lancetowata
    7. kasztanowiec
    8. bluszcz
    9. mniszek (pospolity, lekarski)
    10. tatarak
    11. jodła
    12. jałowiec pospolity
    13. konwalijka dwulistna
    14. języcznik zwyczajny
    15. leszczyna
    16. kosaciec żółty
    17. kosaciec syberyjski
    18. lilia złotogłów
    19. kotewka orzech wodny
    20. rokitnik (zwyczajny, pospolity)
    21. cis
    22. pierwiosnek/pierwiosnka lekarski/lekarska
    23. pióropusznik strusi
    24. długosz królewski
    25. czosnek niedźwiedzi
    26. naparstnica purpurowa
    27. knieć błotna, kaczeniec
    28. len złocisty
    29. kokorycz
    30. ziarnopłon wiosenny


Rodzaje i gatunki zwierząt:

    1. dzięcioł duży
    2. dzięcioł zielony
    3. zimorodek
    4. rzekotka drzewna
    5. grzebiuszka ziemna
    6. ropucha zielona
    7. rzęsorek rzeczek
    8. jaszczurka zwinka
    9. kozioróg dębosz
    10. jelonek rogacz
    11. minóg rzeczny
    12. leszcz
    13. płoć
    14. szczupak
    15. modraszka/sikora modra
    16. bogatka/sikora bogatka
    17. podróżniczek
    18. chomik
    19. suseł
    20. łasica
    21. kuna
    22. popielica
    23. borsuk
    24. bażant
    25. łoś
    26. kawka
    27. sroka
    28. kumak
    29. traszka
    30. zaskroniec