Konkursy, imprezy

Wyniki regionalnego konkursu plastycznego pt. „Jak walczyć ze smogiem”, Jelenia Góra

   Celem konkursu plastycznego było pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze i życia człowieka, a także rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w prezentowaniu zjawisk przeciwdziałania smogowi. Do konkursu zostało zgłoszonych 69 prac plastycznych z 6 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny pracy była: zgodność pracy z tematem, wartość artystyczna i przekaz plakatu.

Laureaci konkursu:
  I miejsce - Oliwia Prorok - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie
 II miejsce - Julia Grzybek - Szkoła Podstawowa w Świerzawie
III miejsce - Hanna Hewiak - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przyznano również dwa wyróżnienia:
Alan Szulikowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie
Livia Michelis - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Czytaj więcej...

Ogłoszenie wyników konkursu „Drzewo w krajobrazie – Przemkowski Park Krajobrazowy”

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt.:

„Drzewo w krajobrazie – Przemkowski Park Krajobrazowy”

przeprowadzonego w ramach akcji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z poparcia stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, która dzień 20 października – ogłosiła Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Konkurs miał na celu poznanie roli drzew w krajobrazie, pogłębianie wiedzy na temat Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, rozwijanie pasji poznawania przyrody, jej różnorodności, bogactwa i piękna, rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody oraz kształtowanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 41 prac plastycznych, z czterech placówek oświatowo-wychowawczych: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola w Gaworzycach, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Parchowie, Świetlicy w Wysokiej.  

Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica,  Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 03.11.2020 r., dokonała oceny złożonych prac konkursowych.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.

Czytaj więcej...

Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jak żyć ekologicznie?”, Myślibórz

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz zorganizował konkurs plastyczny „Jak żyć ekologicznie?”
Celem konkursu było:

 •     zwrócenie uwagi na pojęcie: ekologia, ochrona środowiska
 •     propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia
 •     propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu
 •     zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania
 •     dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem
 •     odkrywanie własnych zdolności i możliwości
 •     podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
 •     kształtowanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu;
 •     pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska we własnych domach i gospodarstwach domowych;
 •     promocja dbałości o środowisko naturalne i zachowań proekologicznych w życiu codziennym
 •     rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Konkurs skierowany był dla uczniów klas IV - VI z terenu powiatu jaworskiego i legnickiego. Zdjęcia prac zostały nadesłane ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legnicy.

Czytaj więcej...

Odwołanie konkursu pt.: „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2020”, Przemków

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, informuje, że w związku z zaistniałą sytuacją – stan zagrożenia epidemicznego i czasowym zamknięciem szkół, konkurs pt.: „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2020”. zaplanowany na 30 listopada 2020 r. zostaje odwołany. Rozważymy możliwość przeprowadzenia konkursu w innym terminie, o czym zostaną Państwo poinformowani.

Konkurs pt. „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2020”, Przemków


Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
organizowanym w ramach międzynarodowej kampanii-
„Sprzątanie Świata 2020”
pod hasłem
„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2020”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) z gmin położonych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym (gmina: Radwanice, Gaworzyce, Chocianów, Gromadka oraz Przemków).
 

Szczegóły konkursu przedstawiono w regulaminie konkursu, który znajduje się u wybranych nauczycieli oraz na stronie internatowej www.dzpk.pl w zakładce konkursy.
Koordynatorem konkursu jest Pani Anna Witrykus – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel.  509 76 10 55 lub 76 8310 924
Formularz zgłoszeniowy oraz prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 23.11.2020 r.

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Obowiązek informacyjny do regulaminu

Zapraszamy do udziału w XX edycji Ponadregionalnego Konkursu dla uczniów szkół z terenu parków krajobrazowych pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2020/2021 r.

   Zapraszamy do udziału kl. VI,VII,VIII Szkół Podstawowych do udziału w  tegorocznej edycji konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, warunkami uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do DZPK w terminie do 22 października 2020 r. pocztą na adres Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław,  faxem 71 3367289, bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK

Konkurs plastyczny pt. „Jak walczyć ze smogiem”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra zaprasza do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. „JAK WALCZYĆ ZE SMOGIEM”, celem konkursu jest, pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze i życie człowieka oraz poznanie sposobów jego zapobiegania, rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w prezentowaniu zjawisk przeciwdziałania smogowi.

Wydłużamy czas trwania konkursu. Na Wasze prace czekamy do 18 listopada.

Obowiązek informacyjny do regulaminów
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Wyniki konkursu „Zrób sobie park 3D”

   Celem konkursu było pogłębianie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska, ich walorów w szczególności krajobrazowych, na podstawie obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, a także pogłębienie kreatywności, zdolności manualnych i plastycznych.
Do konkursu zgłosiło się 24 uczniów z 14 Szkół Podstawowych naszego województwa. Komisja Konkursowa oceniła prace w oparciu o kryteria przedstawione w regulaminie.

Laureaci:

I   miejsce: Barbara Błaszczykowska uczennica kl. VI A ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Dzierżoniowie
II  miejsce: Przemysław Żydek uczeń kl. VB Szkoły Podstawowej nr 2 w Strzelcach
III miejsce: Julia Puzio uczennica kl. VB Szkoły Podstawowej  w Kostomłotach

Przyznano również 3 wyróżnienia dla:

1.    Alicji Nowak uczennicy kl. V ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Kątach Wrocławskich
2.    Karoliny Piotrowskiej uczennicy kl. VII z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Marciszowie
3.    Szymona Miciak ucznia kl. VII  ze Szkoły Podstawowej w Żernikach Wrocławskich

 Gratulujemy zwycięzcom!
 
Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.
Wszystkim uczestnikom , dziękujemy za udział i zaangażowanie.

Wyniki Konkursu plastycznego. „Znaczek młodego miłośnika przyrody”

   Celem konkursu było między innymi: inspirowanie i rozwijanie zainteresowań, wyobraźni i zdolności manualnych oraz  umiejętności obserwacji zjawisk przyrodniczych i ich opisu.
Na konkurs wpłynęło ponad 160 prac uczniów klas IV-VI Szkół Podstawowych z terenu województwa dolnośląskiego.  Prace były wykonane przy użyciu różnych materiałów i technik.  Wykorzystane zostały między innymi: kredki, flamastry, liście, plastelina, mulina. Wybór laureatów i wyróżnionych nie był łatwy, ponieważ widać było, że uczestnicy konkursu wykazali się nie tylko pomysłowością, ale także zawarli w swoich pracach miłość i szacunek do przyrody.

Laureaci:

I   miejsce: Miłosz Wojtowicz Szkoła Podstawowa nr 3 im. Armii Krajowej w Bolesławcu Śląskim kl. V
II  miejsce: Kornel Czapłowski  Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 Wałbrzych kl. IV
III miejsce: Nikola Sikorska Szkoła Podstawowa nr 4 Polkowice kl. VI

Wyróżnienia:
1. Błażej Makowski Zespół Szkół Samorządowych Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte Stronie Śląskie kl. V
2. Magdalena Skrzypiec Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej Kostomłoty kl.VI
3. Agata Drygas Szkoła Podstawowa nr 67  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu Wrocław kl. VI
4. Weronika Adamczyk Publiczna Szkoła Podstawowa nr 28 Wałbrzych kl. IV

Gratulujemy zwycięzcom!

Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.

Wyniki konkursu plastyczno-technicznego pt. „Twoja eko maseczka”

   Celem konkursu było: rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowania przyrodą regionalną, wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i estetycznych swojego otoczenia, propagowanie właściwych zachowań sanitarnych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym, zachęcanie do odkrywania i prezentacji zdolności plastycznych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęły 124 prace konkursowe z 35 szkół podstawowych województwa dolnośląskiego. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci

I    miejsce:  Agata Drygas – SP nr 67  im. Kawalerów Orderu Uśmiechu we Wrocławiu – klasa VIa
II  miejsce:  Maja Janiszewska – ZSP w Marciszowie – klasa Vb
III miejsce:  Bruno Lewandowski – SP nr 5 Bolesławiec – klasa Vd

Wyróżnienia:  
•    Kajetan Oleśków – SP im. Marii Konopnickiej w Kostomłotach – klasa VII
•    Kornel Nikodem Frankowski – SP nr 2 im. Kombatantów Ziemi Gryfowskiej w Gryfowie Śląskim – klasa Va
•    Irena Pluta – SP nr 2 w Kątach Wrocławskich – klasa VIa
•    Nikola Sikorska – SP nr 4 w Polkowicach – klasa VIa
•    Aleksandra Schmidt – SP nr 24 we Wrocławiu – klasa Vf
•    Marcel Maślak – SP nr 24 we Wrocławiu – klasa Va
•    Dominika Jabłońska – SP Siechnice – klasa VIc
•    Bartosz Kuźma – SP im. Bolesława Chrobrego w Żmigrodzie – klasa Vd
•    Martyna Majka – Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – klasa VII

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego dziękujemy za udział, a laureatom i wyróżnionym serdecznie gratulujemy.
Nagrody zostaną przekazane do szkół w terminie do 23 czerwca.