Konkursy, imprezy

Rozstrzygnięcie konkurs plastycznego pt.„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2019”, Przemków

   W dniu  20 listopada 2019 r., w siedzibie DZPK O/Legnica – Piotrowice 89 – Przemkowski Park Krajobrazowy, rozstrzygnięto konkurs plastyczny organizowany w ramach międzynarodowej kampanii - „Sprzątanie Świata 2019” pod hasłem:

„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2019”.

Konkurs miał na celu propagowanie wśród uczniów postaw i nawyków proekologicznych, poczucia odpowiedzialności za stan środowiska, upowszechnianie wiedzy na temat Przemkowskiego Park Krajobrazowego, jego walorów przyrodniczych oraz kulturowych.

Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęło 23 prace plastyczne, z trzech placówek oświatowo-wychowawczych: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Buczynie,  Publicznej Szkoły Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Wysokiej, Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Gaworzycach.

Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica, Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica,  w dniu 20. 11. 2019 r., dokonała oceny prac. Przyznano nagrody  w trzech kategoriach.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastycznego o grzybach, Jelenia Góra

   Celem konkursu plastycznego pt. „Kurka, gąska i zajączek – plastyczny konkurs o grzybach” było poznanie różnorodności królestwa grzybów oraz rozwijanie zdolności artystycznych uczniów klas I-III szkół podstawowych regionu jeleniogórskiego poprzez wykonanie rysunku przedstawiającego dowolne gatunki grzybów. Do konkursu zgłoszonych zostało 297 prac plastycznych z 19 szkół podstawowych regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny była samodzielność wykonanej pracy, estetyka, wartość artystyczna i zgodność z tematem konkursu.

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu plastycznego pt. „Zwierzęta chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska”, o/Wałbrzych-Strachocin

   Celem konkursu było: rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowania przyrodą regionalną, wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i estetycznych swojego otoczenia, propagowanie aktywnych form spędzenia czasu wolnego, rozsławianie piękna i bogactwa lasu, łąk, pól i zabudowy, pokazanie harmonii w środowisku, zachęcanie do odkrywania i prezentacji zdolności plastycznych.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęły 194 prace konkursowe od 194 uczestników z 28 placówek: szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych regionu wałbrzyskiego. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego pt. „Zwierzęta chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska”:

Czytaj więcej...

Wyniki konkursu poetycko-plastycznego „Piękno przyrody parków krajobrazowych Dolnego Śląska”

   Celem konkursu było pogłębienie wiedzy na temat parków krajobrazowych Dolnego Śląska, rozwijanie wyobraźni oraz zdolności literackich i plastycznych, zachęcanie do obserwacji przyrodniczych, kulturowych i krajobrazowych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrody oraz promocja Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
     Do konkursu zgodnie z regulaminem w wyznaczonym terminie wpłynęły 102 prace od uczniów szkół podstawowych klas IV – VIII z terenu województwa dolnośląskiego.
    Pracą konkursową był wiersz dotyczący przyrody jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska opatrzony jedną ilustracją formatu A4 wykonaną własnoręcznie. Tematyka pracy miała zwrócić uwagę na piękno przyrody, wartości kulturowe i krajobrazowe jednego z 12 parków krajobrazowych Dolnego Śląska.
Ilustrację można było wykonać kredkami ołówkowymi, świecowymi, ołówkiem, pisakiem lub farbami.
   K
ryteriami oceny były: kreatywność, ciekawe ujęcie tematu, estetyka wykonania pracy, zgodność z tematem oraz samodzielność wykonania.

Laureaci dolnośląskiego konkursu poetycko-plastycznego
„Piękno przyrody parków krajobrazowych Dolnego Śląska”:

   I miejsce:  Zuzanna Uba – Szkoła Podstawowa nr 3, Góra
  II miejsce:  Zuzanna Bielecka  – Szkoła Podstawowa nr 97, Wrocław
III miejsce:  Paweł Szewczyk – Gminny Zespół Szkolno-Przedszkolny, Czarny Bór

Wyróżnienie:  Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno-Przedszkolny, Ścinawka Średnia
Wyróżnienie:  Klaudia Miezio – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, Raszówka
Wyróżnienie:  Martyna Główczyk – Szkoła Podstawowa nr 19, Legnica
Wyróżnienie:  Pola Jędrzejczak – Szkoła Podstawowa im. Orła Białego, Raszówka
Wyróżnienie:  Łukasz Karpowicz – Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3, Wałbrzych

   Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy. Uroczyste wręczenie dyplomów i nagród odbędzie się 15.11.2019 o godzinie 11:00 w Dolnośląskim Zespole Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych przy ul. Wałbrzyskiej 25-27 w Świdnicy. Wszyscy laureaci oraz instytucje osób nagrodzonych zostaną poinformowani drogą elektroniczną o wynikach konkursu i terminie wręczenia nagród.

Konkurs pt. „Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2019”, Przemków

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu Oddział Legnica - Piotrowice 89
zaprasza do udziału w konkursie plastycznym
organizowanym w ramach międzynarodowej kampanii-
„Sprzątanie Świata 2019”
pod hasłem
„Odpady Przemkowskiego Parku Krajobrazowego nie zaśmiecają, za to ODPADOLUDKI w nim mieszkają - 2019”.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych (klasy I-VIII) z gmin położonych w Przemkowskim Parku Krajobrazowym (gmina: Radwanice, Gaworzyce, Chocianów, Gromadka oraz Przemków).
 

Szczegóły konkursu przedstawiono w regulaminie konkursu, który znajduje się u wybranych nauczycieli oraz na stronie internatowej www.dzpk.pl w zakładce konkursy.
Koordynatorem konkursu jest pani Anna Witrykus – adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
tel. 509 76 10 55.
Formularz zgłoszeniowy oraz prace konkursowe należy dostarczyć do dnia 15.11.2019 r.


Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Obowiązek informacyjny do regulaminu

Regionalny konkurs plastyczny „Zwierzęta Chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska”, DZPK o/Wałbrzych-Strachocin

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Wałbrzych-Strachocin serdecznie zaprasza uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych z regionu wałbrzyskiego (powiaty: kłodzki, ząbkowicki, świdnicki, wałbrzyski, dzierżoniowski) do wzięcia udziału w konkursie plastycznym pt. "Zwierzęta chronione Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska". Prace wraz z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać lub dostarczyć do 31 października 2019 r. uprzednio należy wysłać informację drogą elektroniczną z ilością uczestników konkursu z danej placówki do dnia 21 października 2019 r. na adres DZPK O/Wałbrzych-Strachocin:

Strachocin 42, 57-550 Stronie Śląskie
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji i przebiegu konkursu dostępne są w regulaminie konkursu oraz pod nr telefonu 500 633 763 lub pod e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia
Metryczka
Obowiązek informacyjny do regulaminu

Zapraszamy do udziału w XIX edycji Ponadregionalnego Konkursu dla uczniów szkół z terenu parków krajobrazowych pt. „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2019/2020 r.

   Zapraszamy do udziału kl. VI,VII,VIII Szkół Podstawowych do udziału w  tegorocznej edycji konkursu. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu, warunkami uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK i odesłanie załączonej karty zgłoszeniowej do DZPK w terminie do 22 października 2019 r. pocztą na adres Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych ul. Puszczykowska 10, 50-559 Wrocław,  faxem 71 3367289, bądź e-mailem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki do pobrania:
Regulamin konkursu
Zgłoszenie udziału
Warunki uczestnictwa w wydarzeniach organizowanych przez DZPK

Konkurs plastyczny pt. „Kurka, gąska i zajączek - plastyczny konkurs o grzybach”, Jelenia Góra

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra serdecznie zaprasza uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) regionu jeleniogórskiego do udziału w konkursie plastycznym pt. „Kurka, gąska i zajączek - plastyczny konkurs o grzybach”. Prace konkursowe, w formie rysunku przedstawiającego dowolny gatunek grzyba, które można spotkać m.in. na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego lub Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, należy wraz z kartą zgłoszenia przesłać/dostarczyć do 15 listopada 2019 roku na adres - Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 2, 58-570 Jelenia Góra.

Szczegółowych informacji na temat konkursu udziela: Maja Marcinkowska, nr tel. 75 755 37 35

Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia

Zapraszamy do udziału w XXV edycji Konkursu Fotograficznego CHEŁMY w OBIEKTYWIEDolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych

we Wrocławiu Oddział Legnica-Myślibórz
oraz Gminny Ośrodek Kultury w Paszowicach

zapraszają wszystkich chętnych do udziału
w XXV edycji Konkursu Fotograficznego
CHEŁMY w OBIEKTYWIECelem kolejnego Konkursu jest promowanie walorów przyrodniczo-krajobrazowych poprzez prace wykonane przez fotografów – amatorów, na terenie Parku Krajobrazowego „CHEŁMY” lub w jego otulinie.

•    Udział w Konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
•    Termin nadsyłania prac konkursowych mija dnia 6 grudnia 2019 r.
•    Ogłoszenie wyników,wręczenie nagród oraz otwarcie wystawy nastąpi
13 grudnia 2019 r. w  Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu.

Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: junior (do 18 lat) i senior (powyżej 18 lat). Uczestnik może przesłać maksymalnie 10 sztuk prac, w minimalnym rozmiarze 15x21mm, w technice kolorowej lub czaro-białej.
Do każdej z nich należy dołączyć następujące dane autora: imię, nazwisko, adres, wiek, numer telefonu, krótki opis zdjęcia, miejsce i datę wykonania.

Prace, w sztywnym opakowaniu, opatrzone dopiskiem: Konkurs fotograficzny „Chełmy w obiektywie” należy przesłać lub dostarczyć osobiście do siedziby organizatorów do dnia 6 grudnia 2019 r.

O wynikach konkursu Organizator poinformuje zwycięzców konkursu na podany przez autorów fotografii adres oraz umieści listę laureatów konkursu na swojej stronie internetowej.

Szczegóły w regulaminie (PDF)
Załącznik nr 1 (PDF)
Załącznik nr 2 (PDF)

Serdecznie zapraszamy
Organizatorzy

Konkurs „Drzewo- dom jakich mało” – rozstrzygnięty

   Znamy już finalistów konkursu plastyczno-technicznego zorganizowanego przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz.

Celem konkursu pt. : „Drzewo-dom jakich mało” było:

•  Zwrócenie uwagi na rolę drzew w środowisku naturalnym, w tym także w środowisku życia człowieka.
•    Wzbudzanie szacunku do żywych składników środowiska.
•    Kształtowanie szacunku oraz odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego.
•    Rozwijanie uzdolnień plastycznych.
•  Rozbudzanie ciekawości celem poznania  wzajemnych powiązań organizmów w ekosystemach leśnych, zadrzewieniach śródpolnych, alejach, itp.
•    Zwrócenie uwagi na „wielofunkcyjność” drzew – zwłaszcza za ich życia, jak i po obumarciu

Czytaj więcej...