Wyniki konkursu plastyczno-technicznego pt. „Maskotka DZPK”, DZPK o/WAŁBRZYCH-STRACHOCIN

   Celem konkursu było: rozbudzenie wśród dzieci i młodzieży potrzeby ochrony przyrody, rozbudzanie zainteresowania przyrodą regionalną, wzbogacenie wiedzy na temat walorów przyrodniczych i estetycznych swojego otoczenia, propagowanie właściwych zachowań proekologicznych, rozbudzanie i rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem przyrodniczym, zachęcanie do odkrywania i prezentacji zdolności plastyczno-technicznych, innowatorskie rozwiązania z wykorzystaniem recyclingu.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie wpłynęły 43 prace konkursowe od 43 uczestników z 14 placówek oświatowych Dolnego Śląska. Kryteriami oceny były ciekawy sposób ujęcia tematu, jego estetyka, oryginalność prac.

Laureaci regionalnego konkursu plastycznego – technicznego pt. „Maskotka DZPK”:

  I miejsce:   Filip Pęksyk – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IIIb
 II miejsce:   Julia Sienkiewicz – SP im. W. Witosa w Trzebieszowicach – klasa I, Adrian  Burkat - Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawce Średniej – klasa III
III miejsce:   Aleksander Rinke – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IIIb, Zuzanna Jakubiec – SP im. Gen. Władysława Sikorskiego w Ołdrzychowicach – klasa I, Wiktoria Polichowska – SP im. W. Witosa w Trzebieszowicach – klasa VI

Wyróżnienie: 
    • Jakub Jurski – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IV
    • Emilia Dela – Dolnośląski Zespół Szkół Przyszpitalnych w Wałbrzychu – klasa VIII
    • Maja Rej – SP nr 1 im. Pieszyckiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach – klasa IVa
    • Martyna Bojko – SP w Wojborzu – klasa VIIa
    • Kacper Zielonka – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa II
    • Magdalena Koszyńska – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ścinawce Średniej – klasa VIIIb
    • Zuzanna Szel – SP nr 1 im. Pieszyckiej Organizacji Podziemnej w Pieszycach – klasa IVb
    • Natalia Świderska – SP im. M. Kopernika w Radkowie – klasa IV
    • Julia Siljanczuk – PSP nr 30 im. Armii Krajowej w Wałbrzychu – klasa IIIb
    • Leokadia Pośpiech – Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Dzierżoniowie – klasa ze szkoły branżowej I stopnia
    • Filip Gadziński – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IV
    • Anna Sztuka – Zespół Szkół Samorządowych w Stroniu Śląskim – klasa VIIIa
    • Natalia Sulmowska – Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 3 w Wałbrzychu – klasa IVb
    • Emilia Gładysz – Zespół Szkolno – Przedszkolny w Wambierzycach – klasa VIII