Wyniki konkursu fotograficznego pt. „Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra ogłasza wyniki konkursu fotograficznego pt. „Geologiczne osobliwości Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”

   Celem konkursu było poznanie obiektów geologicznych znajdujących się na obszarze parku krajobrazowego, a także artystyczne zaprezentowanie przyrody nieożywionej na fotografii.

W konkursie udział wzięło 32 uczestników, którzy nadesłali w sumie 55 prac konkursowych.

Laureaci konkursu:

  I miejsce: Radosław Skrzydłowski, tytuł pracy: „Dziki Wąwóz”

 II miejsce: Szymon Bialic, tytuł pracy: „Nek bazaltowy z porwakami piaskowca”

III miejsce: Aleksandra Trytek, tytuł pracy: „Piaskowce triasowe w Nielestnie”

Komisja konkursowa postanowiła przyznać dwa wyróżnienia:

Maciej Kopyto, tytuł pracy: „Lawy poduszkowe - Zamek Wleń”

Waldemar Kapustka, tytuł pracy: „Szwajcaria Lwówecka - Lwówek Śląski”

 

W sprawie przekazania dyplomów i nagród będziemy kontaktowali się z uczestnikami i laureatami indywidualnie.

Nagrody będą do  odbioru w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, ul. Kamiennogórska 2 w Jeleniej Górze

Zwycięzcom gratulujemy! Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział!   Dziękujemy jeleniogórskiej grupie biegaczy The Veterans - Panowi Eugeniuszowi Gronostajowi i Kazimierzowi Wojtasik za pomoc przy obradach komisji konkursowej oraz przekazanie nagród  dla laureatów.