Konkurs „W rebusie SOWA się chowa” rozstrzygnięty!

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica-Myślibórz zorganizował konkurs regionalny pt. „W rebusie sowa się chowa”. Do konkursu zaproszono uczniów klas IV-VI szkół podstawowych z powiatu jaworskiego. Prace konkursowe w formie rebusów nadesłało sześć szkół. Spośród 105 prac komisja wyłoniła trzech laureatów:

I   miejsce Ksenia Duszeńko,
II  miejsce Aleksandra Sterc,
III miejsce Piotr Szwedo,

oraz wyróżniła dwie osoby: Zosię Kaczmarek oraz Julitę Stanisławczyk.

   Celem konkursu było poznanie gatunków sów występujących w Polsce, wypracowanie różnych metod zdobywania i korzystania ze źródeł informacji przyrodniczej przez uczniów (książka, atlas, Internet, własne obserwacje i zainteresowania) oraz wspieranie logicznego myślenia i trening pamięci krótkotrwałej uczniów, rozbudzanie aktywności artystycznej i indywidualnych zdolności twórczych dzieci.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbyło się 8 czerwca 2018 r. o godzinie 16.00 w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu. Prezentacja nagrodzonych prac konkursowych miała miejsce w Sali Muzealnej CEEiK, gdzie zaproszeni laureaci mogli także podziwiać eksponaty sów Polski, licznie reprezentowanych w Myśliborskim Muzeum. Zwycięzcy konkursu otrzymali wartościowe, przyrodnicze nagrody. Zaproszonym laureatom, rodzicom, nauczycielom i organizatorom dopisywały humory oraz uśmiechy na buziach.

Wszystkim zwycięzcom jeszcze raz gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych konkursach DZPK!