Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego pt. „Jak żyć ekologicznie?”, Myślibórz

 • Drukuj

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica - Myślibórz zorganizował konkurs plastyczny „Jak żyć ekologicznie?”
Celem konkursu było:

 •     zwrócenie uwagi na pojęcie: ekologia, ochrona środowiska
 •     propagowanie właściwych postaw ekologicznych oraz ekologicznego stylu życia
 •     propagowanie idei postaw proekologicznych i idei recyklingu
 •     zrozumienie konieczności ochrony środowiska w miejscu zamieszkania
 •     dostrzeganie zależności pomiędzy człowiekiem, a otaczającym go środowiskiem
 •     odkrywanie własnych zdolności i możliwości
 •     podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej poprzez kształtowanie świadomości uczniów w dziedzinie ekologii i ochrony środowiska naturalnego;
 •     kształtowanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, w szkole i najbliższym otoczeniu;
 •     pobudzanie do stałych działań na rzecz ochrony środowiska we własnych domach i gospodarstwach domowych;
 •     promocja dbałości o środowisko naturalne i zachowań proekologicznych w życiu codziennym
 •     rozwijanie umiejętności plastycznych oraz kreatywności dzieci.

Konkurs skierowany był dla uczniów klas IV - VI z terenu powiatu jaworskiego i legnickiego. Zdjęcia prac zostały nadesłane ze Szkoły Podstawowej w Kościelcu oraz ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Legnicy.


Wyniku konkursu były następujące:

I miejsce w konkursie zdobyła:
Gabriela Baraniak

II miejsce:
Hubert i Maciej Hubaczek

III miejsce:
Kacper Przyklink

Wyróżniona została: Hanna Hapak

Laureaci otrzymali dyplomy oraz drobne upominki i nagrody.

Pragniemy serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom konkursu, rodzicom oraz nauczycielom za wkład pracy  w przygotowanie dzieci do konkursu.

I  miejsce.jpg II miejsce.jpg III miejsce.jpg

wyroznienie.jpg