Ogłoszenie wyników konkursu „Drzewo w krajobrazie – Przemkowski Park Krajobrazowy”

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Legnica – Przemkowski Park Krajobrazowy z ogromną przyjemnością ogłasza wyniki konkursu plastycznego pt.:

„Drzewo w krajobrazie – Przemkowski Park Krajobrazowy”

przeprowadzonego w ramach akcji zorganizowanej przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska z poparcia stron Europejskiej Konwencji Krajobrazowej Rady Europy, która dzień 20 października – ogłosiła Międzynarodowym Dniem Krajobrazu.

Konkurs miał na celu poznanie roli drzew w krajobrazie, pogłębianie wiedzy na temat Przemkowskiego Parku Krajobrazowego, rozwijanie pasji poznawania przyrody, jej różnorodności, bogactwa i piękna, rozbudzanie zainteresowań problematyką ochrony przyrody oraz kształtowanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci.
Zgodnie z regulaminem i w wyznaczonym terminie, wpłynęło 41 prac plastycznych, z czterech placówek oświatowo-wychowawczych: Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie, Publicznego Przedszkola w Gaworzycach, Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Parchowie, Świetlicy w Wysokiej.  

Komisja konkursowa w składzie: Marek Cieślak – Z-a Dyrektora DZPK Wrocław O/Legnica,  Mieczysław Kowalski – specjalista DZPK O/Legnica, Anna Witrykus – specjalista DZPK O/Legnica, w dniu 03.11.2020 r., dokonała oceny złożonych prac konkursowych.
Przyznano nagrody i wyróżnienia w dwóch kategoriach.


Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: 3-4 lata.
  I.    Pierwsze miejsce zajęła praca: BARTOSZA SZCZYSZCZAJ z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
 II.    Drugie miejsce zajęła praca: NADII KWAŚNIK z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach
III.    Trzecie miejsce zajęła praca: LENY NOWICKIEJ z Punktu Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Parchowie.
Za szczególne zaangażowanie, pomysłowość twórczą oraz wysoki poziom artystyczny, wyróżniono prace:
  I.    MARTYNY CHOLEWY ze Świetlicy w Wysokiej.
 II.    JANA DZIADOSZ z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
III.    NIKOLII SNOCHOWSKIEJ  z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
IV.    ALICJI KSENYCZ z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.

Zwycięzcy konkursu w kategorii wiekowej: 5-6 lat.
  I.    Pierwsze miejsce zajęła praca: GRACJANA ŁUKAWY ze Świetlicy w Wysokiej.  
 II.    Drugie miejsce zajęła praca: NATALI SZCZYSZCZAJ z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
III.    Trzecie miejsce zajęła praca: TYMONA ZAWALSKIEGO z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
Za szczególne zaangażowanie, pomysłowość twórczą oraz wysoki poziom artystyczny, wyróżniono prace:
  I.    BARTOSZA BIAŁEK z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach.
 II.    NIKOLII GAŁKI z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
III.    CASPERA JĘDRZEJAKA z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
IV.    HANNY PURGAŁ z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.
 V.    MICHAŁA KOWALSKIEGO z Publicznego Przedszkola Nr 1 w Przemkowie.

Wszystkim uczestnikom konkursu plastycznego oraz opiekunom bardzo dziękujemy za udział, a laureatom serdecznie gratulujemy.
Nagrody oraz dyplomy dla zwycięzców zostaną dostarczone do szkół - do końca miesiąca listopada 2020 r.
W załączeniu galeria zdjęć nagrodzonych prac.

Sporządziła: Anna Witrykus