Wyniki regionalnego konkursu plastycznego pt. „Jak walczyć ze smogiem”, Jelenia Góra

   Celem konkursu plastycznego było pogłębienie wiedzy na temat zanieczyszczeń powietrza oraz ich wpływu na środowisko przyrodnicze i życia człowieka, a także rozwijanie zdolności artystycznych dzieci w prezentowaniu zjawisk przeciwdziałania smogowi. Do konkursu zostało zgłoszonych 69 prac plastycznych z 6 szkół podstawowych z regionu jeleniogórskiego. Kryteriami oceny pracy była: zgodność pracy z tematem, wartość artystyczna i przekaz plakatu.

Laureaci konkursu:
  I miejsce - Oliwia Prorok - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie
 II miejsce - Julia Grzybek - Szkoła Podstawowa w Świerzawie
III miejsce - Hanna Hewiak - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze

Przyznano również dwa wyróżnienia:
Alan Szulikowski - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Marciszowie
Livia Michelis - Szkoła Podstawowa nr 8 w Jeleniej Górze


Gratulujemy zwycięzcom!