Szkoły, zakwalifikowane do IV (wojewódzkiego) etapu XX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski” 2020-2021r.

   Dnia 28 stycznia 2021 r.  odbył się III etap – parkowy, XX edycji konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. Uczniowie rywalizujących ze sobą szkół reprezentowali gminy
w obrębie swojego parku krajobrazowego. Konkurs z uwagi na sytuację pandemiczną został przeprowadzony w sposób zdalny przy wykorzystaniu internetu. Drużyny, które uzyskały największą liczbę punktów będą reprezentowały poszczególne parki krajobrazowe województwa dolnośląskiego na IV etapie– wojewódzkim, (informacje o formie i sposobie przeprowadzenia etapu wojewódzkiego zostaną przekazane w marcu, wstępnie planujemy finał w kwietniu 2021r.)

Poniżej lista szkół biorących udział w IV wojewódzkim etapie:

1. Park Krajobrazowy Sudety Wałbrzyskie

Zespół Szkolno Przedszkolny w Boguszowie Gorcach  e

2. Śnieżnicki Park Krajobrazowy:

Szkoła Podstawowa w Wilkanowie

3. Park Krajobrazowy Gór Sowich:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Noblistów Polskich w  Dzierżoniowie

4. Książański Park Krajobrazowy:

 Szkoła Podstawowa w Mokrzeszowie

5. Park Krajobrazowy „Dolina Jezierzycy”

Szkoła Podstawowa nr 2 w Wołowie,
   
6. Park Krajobrazowy „Dolina Bystrzycy”

 Publiczne  Gimnazjum w Miękini

7. Park Krajobrazowy „Dolina Baryczy”

Szkoła Podstawowa w Żmigrodzie

8. Park Krajobrazowy „Chełmy”

 Zespół Szkolno Przedszkolny w Piotrowicach

9. Przemkowski Park Krajobrazowy:

Szkoła Podstawowa w Chocianowie

10. Rudawski Park Krajobrazowy:

Szkoły nie zgłosiły się

11. Park Krajobrazowy Doliny Bobru

Szkoły nie zgłosiły się

12.Ślężański Park Krajobrazowy

Szkoły nie zgłosiły się


UWAGA !


W załączeniu do pobrania materiały (listy gatunków roślin i zwierząt chronionych).
Na etapie wojewódzkim dodatkową konkurencją jest rozpoznawanie 10 gatunków roślin i 10 gatunków zwierząt wybranych z załączonej listy.