Ogłoszenia


Informacja o konsultacjach projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego


Informacja o przeprowadzeniu konsultacji

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057), § 2, 3 i 4 uchwały nr LII/1872/18 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 października 2018 r. w sprawie sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności pożytku publicznego i wolontariatu (Dz. Urz. Woj. Dol. poz. 5560) oraz § 3 i 4 Uchwały nr 2474/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego w celu przeprowadzenia uzgodnień i konsultacji

informuje o

rozpoczęciu procesu konsultacji z Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego
w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego.
Zgodnie z treścią uchwały nr 2474/VI/20 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 11 sierpnia 2020 ustala się następujące terminy konsultacji:
- Termin konsultacji z Dolnośląską Radą Działalności Pożytku Publicznego wynosi 30 dni od dnia otrzymania ww. projektu uchwały,
- Termin konsultacji z organizacjami pozarządowymi wynosi 14 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji na stronach internetowych, tj. od dnia 2020-08-25 do dnia 2020-09-08

Formą konsultacji z organizacjami jest przyjmowanie uwag do projektu składanych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Projekt uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu: www.dzpk.pl.

Uchwała Zarządu Województwa Dolnośląskiego nr 2474VI20 z załącznikiem - projektem uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego PK (pdf)

Załączniki do projektu uchwały Sejmiku Województwa Dolnośląskiego w sprawie Przemkowskiego PK - plik źródłowy (pdf)