Rada DZPK

Rada Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych została powołana  Uchwałą Nr 167/V/16 z dnia 19 stycznia 2016r. Zarządu Województwa Dolnośląskiego w sprawie powołania członków Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.

Skład Rady przedstawia się następująco:

Prezydium reprezentowane przez:

Przewodniczący:
1. Zygmunt Kącki Zakład Ekologii Roślinności w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego – przedstawiciel nauki

Z-ca Przewodniczącego:
2. Grażyna Góral – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych – przedstawiciel praktyki

Członkowie:
3. Katarzyna Łapińska-Regionalna – Dyrekcja Ochrony Środowiska – przedstawiciel praktyki

4. Marek Dyduch – Radny Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – przedstawiciel samorządu województwa

5. Mieczysław Reps – Z-ca Burmistrza Gminy Kąty Wrocławskie – przedstawiciel samorządu gminnego

6. Robert Lewandowski – Burmistrz Gminy Żmigród – przedstawiciel samorządu gminnego

7. Lech Poprawski – Polski Związek Wędkarski Okręg Wrocławski – przedstawiciel organizacji

pozostali członkowie:

8. Beata Surma – Burmistrz Gminy Bystrzyca Kłodzka – przedstawiciel samorządu gminnego

9. Michael Liguz – Architekt Krajobrazu Urzędu Miejskiego w Wałbrzychu – przedstawiciel samorządu gminnego

10. Sebastian Oszczęda – Wójt Gminy Paszowice – przedstawiciel samorządu gminnego

11. Ewa Rzewuska – Radna Sejmiku Województwa Dolnośląskiego – przedstawiciel samorządu województwa

12. Krystyn Chudoba – Prezes Oddziału Wrocławskiego Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego –  przedstawiciel organizacji

13. Roman Rycombel – Łowczy Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego – przedstawiciel organizacji

14. Iwona Nakonieczna – Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej we Wrocławiu –  przedstawiciel praktyki

15. Dariusz Zięba – Instytut Rozwoju Terytorialnego – przedstawiciel praktyki

16. Bogusława Jesionek – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu – przedstawiciel praktyki

17. Jacek Koźma – Państwowy Instytut Geologiczny Oddział Dolnośląski – przedstawiciel praktyki

18. Iwona Gottfried – Zakład Ekologii Behawioralnej w Instytucie Biologii Środowiskowej Uniwersytetu Wrocławskiego –  przedstawiciel nauki

19. Katarzyna Tokarczyk Dorociak – Instytut Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu –  przedstawiciel nauki

20. Kazimierz Chmura – Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska I Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu – przedstawiciel nauki


Regulamin Rady Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych