Parki krajobrazowe

Parki Krajobrazowe na Dolnym Śląsku mają już 23 letnią historię, dlatego celowym wydaje się wypunktowanie kolejno tworzonych obszarów, którymi z dumą i poczuciem misji opiekujemy się dla społeczeństwa Dolnego Śląska:

1. 1981r., powstanie Śnieżnickiego Parku Krajobrazowego - 28.800 ha powierzchni parku oraz 14 900 jego otuliny,
2. 1981r., powstanie Książańskiego Parku Krajobrazowego - 3 155 ha powierzchni parku i jego otulina ma 5 933 ha,
3. 1988r., utworzenie Ślężańskiego Parku Krajobrazowego - 8 190 ha powierzchni parku i jego otulina 7 450 ha,
4. 1989r., utworzenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego - 15 705 ha powierzchni parku i jego otuliny o powierzchni 6 600 ha,
5. 1989r., utworzenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru - 12 295 ha powierzchni parku i jego otuliny 11 465 ha,
6. 1991r., utworzenie Parku Krajobrazowego Gór Sowich - 8 140 ha powierzchni parku ,
7. 1992r., utworzenie parku Krajobrazowego „Chełmy” - 15 900 ha powierzchnia parku i jego otuliny wynoszącej 12 470 ha,
8. 1994r., utworzenie Parku Krajobrazowego „Dolina Jezierzycy” - 7 953 ha powierzchnia parku,
9. 1996r., utworzenie ponadregionalnego Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” - powierzchnia leżąca w obszarze dolnośląskim wynosi 70 040 ha i w obszarze wielkopolski 17 000 ha,
10. 1997r., utworzenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego - 22 338 powierzchni parku i jego otulina o powierzchni 15 467 ha,
11. 1998r., utworzenie Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich - 6 493 ha powierzchnia parku i jego otuliny o powierzchni 2 894 ha,
12. 1998r., utworzenie Parku krajobrazowego „Dolina Bystrzycy” - 8 7550 ha powierzchni parku

Na przestrzeni tych lat kiedy tworzono kolejne parki krajobrazowe objęto ochroną 283.7117,8 ha, to powierzchnia mogąca pomieścić ponad pół miliona boisk piłkarskich , obszar na której wszyscy chętni mogą zobaczyć pozostałości przyrody, walory kulturowe i historyczne województwa dolnośląskiego.
Zapraszamy do odwiedzenia stron poświęconych Parkom Krajobrazowym, staraliśmy się przenieść na jej łamy przynajmniej cząstkę piękna jakie nas otacza z wiarą, iż zachęci to nas wszystkich do działań dla zachowania natury Dolnego Śląska.


Publikacja pt. „Parki Krajobrazowe Dolnego Śląska”