Turystyka

Ścieżki dydaktyczne i przyrodnicze
Na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" istnieje 7 wyznakowanych ścieżek dydaktycznych, w tym 5 w części dolnośląskiej. Prowadzą o­ne przez najciekawsze fragmenty lasów oraz przez udostępnione do zwiedzania kompleksy stawów:

1. Trasa: Sławoszowice – Ruda Milicka – Nowy Zamek – Godnowa; długość 8,5 km; tematyka: Ekosystemy leśne oraz ekosystemy stawów rybnych.

2. Trasa: Ruda Sułowska – stawy Trześniówka; długość 5 km; tematyka: Ekosystemy stawów rybnych i środowisk wodno-błotnych.

3. Trasa: Ruda Żmigrodzka – rezerwat "Olszyny Niezgodzkie" – stawy Jelenie koło Radziądza; długość 8 km; tematyka: Ekosystemy stawów rybnych i leśnych środowisk wodno-błotnych.

4. Trasa: Postolin – rezerwat "Wzgórze Joanny" – Postolin; długość 8 km; tematyka Ekosystemy leśne, gospodarka człowieka w lasach.

5. Trasa: Karłów – Wałkowa – Karłów; długość 5,5 km; tematyka: Ekosystemy leśne oraz łąki śródleśne i zbiorowiska okrajkowe.

Szlaki turystyczne
Na terenie Parku Krajobrazowego "Dolina Baryczy" istnieje ponad 200 km wyznakowanych szlaków turystycznych:
- Szlak "Archeologiczny": kolor niebieski; trasa: Teren gmin Żmigród – Milicz – Krośnice – Twardogóra. Długość szlaku 100 km
- Szlak "Wierzchowicki": kolor niebieski; trasa: Krośnice PKP – Wierzchowice – Grądy pod Wałkową. Długość szlaku 7 km.
- Szlak "Barokowych fundacji Hatzfeldów": kolor zielony; trasa: Raki – Żmigród – Korzeńsko – Barkowo – Wierzbina. Długość szlaku ok. 40 km.
- Szlak "Rezerwatów przyrody": kolor zielony; trasa: Godnowa – stawy w rezerwacie "Stawy Milickie" – Ruda Milicka – Milicz – rezerwat "Wzgórze Joanny" – dolina Młyńskiej Strugi. Długość szlaku ok. 45 km.
- Szlak "Dookoła Milicza": kolor żółty; trasa: Pętla wokół miasta Milicz. Długość szlaku 16 km.
- Szlak "Zamkowy": kolor czerwony; trasa Żmigród – grodzisko Osiek – Książęca Wieś – Gruszeczka – Sułów – Pracze – Postolin – Wzgórze Joanny – Świebodów – Dziewiętlin – Krośnice – kompleksy stawów w Krośnicach – Czatkowice – Grabownica Milicka – Ruda Milicka – Milicz PKP i OSiR.
- Szlak "Wzgórz Cieszkowskich": kolor czarny; trasa Milicz – Cieszków. Długość szlaku na terenie Parku 8 km.

Imprezy ogólnodostępne
1. Rajd "Smażonego Karpia" (październik).
2. Rajd Hubertowski (listopad).