Ścieżki edukacyjne w jeleniogórskich parkach krajobrazowych

W 2011 roku DZPK Oddział Jelenia Góra zrealizował projekt pt. EKOedukacja na szlaku” przy finansowym wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Celem projektu było utworzenie dwóch ścieżek edukacyjnych, jednej w Parku Krajobrazowego Doliny Bobru i drugiej w Rudawskim Parku Krajobrazowym, wyposażenie ich w tablice i pulpity edukacyjne, infrastrukturę turystyczną oraz wydanie na ich temat materiałów informacyjno-promocyjnych. Obie ścieżki podkreślają najcenniejsze wartości przyrodnicze, historyczne i kulturalne oraz walory krajobrazowe danego terenu, są blisko położone miasta Jelenia Góra i zapewniają miłe spędzenie czasu przy szumie rzeki Bóbr i pięknych widokach Rudaw Janowickich.

Ścieżka edukacyjna ,,Jak kropla skałę drążyła” w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru
3 października 2011r. odbyły się inauguracyjne terenowe zajęcia dydaktyczne na ścieżce edukacyjnej od Wieży Widokowej na Wzgórzu Krzywoustego w Jeleniej Górze poprzez Borowy Jar, obiekty hydrotechniczne na rzece Bóbr do Książęcej Wieży Mieszkalnej w Siedlęcinie. Ścieżka biegnie wzdłuż rzeki Bóbr. Trasa ta została wyposażona w infrastrukturę turystyczną (stoły i ławeczki, kosze na śmieci, stojaki na rowery), a także tablice i pulpitu zawierające zdjęcia oraz informacje o przyrodzie, zabytkach oraz „ciekawostkach” jakie można napotkać na trasie i w parku. Uczestnikami zajęć była grupa młodzieży z I Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Jaworze I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I. Przy pięknej, słonecznej pogodzie wszyscy bardzo sprawnie przemierzyli trasę zapoznając się z geomorfologią Wzgórza Krzywoustego i Borowego Jaru, historią powstania Jeleniej Góry, miejscem „Sądu Bożego”, systemem ochrony przeciwpowodziowej i zabudowy hydrotechnicznej na rzece Bóbr, marmitami oraz historią i tajemnicami jakie kryje Książęca Wieża Mieszkalna w Siedlęcinie. Podczas zajęć młodzież wykonywała parę ciekawych zadań na trasie. Ponadto wszyscy uczestnicy zajęć otrzymali broszurkę „Jak Kropla skałę drążyła” opisującą wszystkie ciekawe miejsca na trasie. Dla szkoły wręczono pamiątkowe plakaty o Parku Krajobrazowym Doliny Bobru i Rudawskim Parku Krajobrazowym. Na zakończenie zajęć, ukoronowaniem trudów pieszej wędrówki w poszukiwaniu wiedzy i przygód było wspólne pieczenie kiełbasek prze Wieży w Siedlęcinie i pełny relaks w trakcie konsumpcji w blaskach złocistego słońca i jeszcze zielonej trawy.
 
Ścieżka edukacyjna ,,Jak kropla skałę drążyła” w Parku Krajobrazowym Doliny Bobru
fot-1.jpg
fot-2.jpg
fot-3.jpg
fot-4.jpg


 
Ścieżka edukacyjna ,,W poszukiwaniu sokoła wędrownego” w Rudawskim Parku Krajobrazowym
Od października 2011r. funkcjonuje również druga ścieżka edukacyjna zrealizowana w ramach projektu ,,EKOedukacja na szlaku” na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego. Ścieżka biegnie przez malownicze Góry Sokole na obszarze Rudaw Janowickich – od Przełęczy Karpnickiej przez Schronisko Szwajcarka, Husyckie Skały, Krzyżną Górę, Przełączkę na Sokolik Duży. Trasa wyposażona jest w tablice i pulpity informacyjne, na których dowiemy się o niesamowitej historii tych terenów oraz odkryjemy tajemnice jakie na trasie przygotowała dla nas Matka Natura. Najciekawsze punkty na trasie wyposażone zostały w infrastrukturę turystyczną w postaci stołów z ławkami, koszy na śmieci oraz stojaków rowerowych. Podczas wędrówki obserwujemy piękne krajobrazy, a najpiękniejszą panoramę Rudaw Janowickich, Gór Kaczawskich i Karkonoszy możemy zobaczyć z punktu widokowego na Sokoliku Dużym. Dla potrzeb dydaktycznych i informacyjnych powstał również przewodnik po ścieżce edukacyjnej dostępny w Oddziale Jelenia Góra.
 
Ścieżka edukacyjna ,,W poszukiwaniu sokoła wędrownego” w Rudawskim Parku Krajobrazowym
fot-5.jpg
fot-6.jpg