Akcja Żaba 2012 już ruszyła!

Ruszyła tegoroczna edycja „Akacji Żaba”  na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” organizowana przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.


     To już VII edycja tej akcji. Płazy obudziły się ze snu zimowego i ruszyły w poszukiwaniu zbiorników rozrodczych. W dniu 5 marca 2012 na terenie Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy” rozpoczęła się kolejna edycja „Akcji Żaba”. Nasz program edukacyjno-ochronny ma na celu zmniejszenie strat w populacji płazów Parku przekraczających wiosną drogi o intensywnym ruchu kołowym. W tym roku pierwszy płaz – osobnik żaby trawnej – pojawił się w pułapce chwytnej na przejściu koło Czatkowic już 9 marca. Jak wiadomo – jedna żaba wiosny nie czyni – ale ta odważna żaba zwiastowała rychłe rozpoczęcie dorocznej wędrówki. Wędrówki najeżonej wieloma niebezpieczeństwami - ale niezbędnej dla przetrwania 11 gatunków chronionych płazów.

 


Zabezpieczyliśmy pięć miejsc migracyjnych przy drogach krajowych wojewódzkich i powiatowych na terenie gmin Milicz oraz Krośnice:


Przejście Sułowskie: droga Sułów – Łąki
Przejście Krośnickie: droga Czarnogoździce - Milicz
Przejście Czatkowickie: droga Czatkowice – Wierzchowice
Przejście Gądkowickie: droga Gądkowice – Potasznia
Przejście Miłochowickie: droga Miłochowice - Milicz


Aż 117 uczniów – wolontariuszy podzielonych na 25 drużyn (wraz z opiekunami) ze szkół: Podstawowej Nr 2 w Miliczu, Podstawowej w Krośnicach, Podstawowej w Czatkowicach, Podstawowej we Wziąchowie Wielkim oraz Podstawowej w Sułowie przenosi schwytane w pułapki płazy na druga stronę dróg – do najbliższych zbiorników wodnych. Bezpośrednim koordynatorem Akcji jest pracownik terenowy DZPK – starszy strażnik Zdzisław Rogowski.


Już miesiącach zimowych 2012 przygotowywaliśmy dzieci i młodzież podczas prezentacji ekologicznych w poszczególnych szkołach Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Ponad 1300 uczniów poznało biologię płazów i metody ich ochrony krajowych. Teraz nadszedł czas na konkretne działania w terenie. Pomagając płazom – pomagamy sobie samym!


W ramach Akcji współpracujemy z zarządcami dróg, Komendą Powiatową Policji w Miliczu, Nadleśnictwem Żmigród  oraz Nadleśnictwem Milicz.


Środki potrzebne na realizację Akcji Żaba 2012 pochodzą z także z zasobów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.