Światowy Dzień Ziemi w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”

    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych/Oddział Legnica i Parafia św. Andrzeja w Męcince oraz Zespół Szkół Katolickich im. św. Franciszka z Asyżu w Legnicy zapraszają do uczestnictwa w obchodach Światowego Dnia Ziemi w Parku Krajobrazowym „CHEŁMY”
W sobotę  21 kwietnia odbędzie się XIX Ekologiczna Pielgrzymka na Górzec z następującym  programem edukacyjnym:


10.30
Męcinka - kościół św. Andrzeja: okolicznościowe nabożeństwo i zwiedzanie kościoła  wraz z informacją o historii i cysterskich konotacjach;

11.00
Amfiteatr szkolny (Męcinka) - spotkanie uczestników z Wójtem Gminy Męcinka, ks. Proboszczem i Dyrektorem Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych.
Informacje o walorach przyrodniczych i kulturowych obszaru ze szczególnym uwzględnieniem kontrastów krajobrazowych między Sudetami i Niziną Śląsko-Łużycką. Rola Cystersów w historycznych zmianach krajobrazu na przykładzie Drogi Krzyżowej (krótkie nabożeństwo). Relikty dawnego górnictwa metali na przykładzie sztolni „Rudolf”.

13.00
„Górzec” (445 m npm) - obserwacje krajobrazu pod kątem jego roli  na krawędzi  Sudetów. Obserwacje przyrodnicze w  Mniszym Lesie  na  szlaku krawędziowym. Zakończenie konkursu wiedzy o Parku Krajobrazowym „Chełmy” na „Bogaczowskiej Łące”.

Zgłoszenie wraz z listą uczestników należy przesłać na adres:
Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych
Oddział Legnica, Myślibórz 11,
59-422 Paszowice (tel./faks: 76 8708002)
Organizator zapewnił dojazd: Jawor-Męcinka oraz powrót: Bogaczów-Jawor