Rozstrzygnięcie konkursu „Szlakiem historii- obiekty zabytkowe Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska”, Wałbrzych

Rozstrzygnięcie  wojewódzkiego konkursu na najlepszą prezentację multimedialną pt:
„Szlakiem historii- obiekty zabytkowe Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska”- 2012

Kategoria wiekowa: szkoły gimnazjalne:
1.    Mateusz Kuzicz – uczeń Gimnazjum nr 5 im. Księcia Jerzego Wilhelma w Legnicy- „Historyczne Chełmy- podróż Szlakiem Cysterskim”
2.    Mateusz Smektała- uczeń Gimnazjum przy Gminnym Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich- „O historii pałacu w Janowicach Wielkich”
3.    Alicja Antoniewicz – uczennica Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze- „Obiekty zabytkowe na terenie Parku Krajobrazowego Doliny Bobru”


Wyróżnienia:
•    Katarzyna Łaszczych – uczennica Gimnazjum przy Gminnym Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich- „Zabytki architektoniczne w Janowicach Wielkich”
•    Natalia Giecewicz- uczennica Gimnazjum nr 4 im. Noblistów Polskich w Jeleniej Górze- „Park Krajobrazowy Doliny Bobru – Perła Zachodu”
•    Konrad Gajewicz – uczeń Gimnazjum przy Gminnym Zespole Szkół im. Wandy Rutkiewicz w Janowicach Wielkich- „Zamek Bolczów –czara pełnych tajemnic”

Kategoria wiekowa: szkoły ponadgimnazjalne:
1.    Monika Kolbuch – uczennica klasy II – I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego w Jeleniej Górze- „Obiekty zabytkowe wchodzące w skład Pomnika Historii – Pałace i parki krajobrazowe Kotliny Jeleniogórskiej na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego”
2.    Kinga Wieczorek – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy- Zapomniane zabytki Parku Krajobrazowego „Dolina Bystrzycy”
3.    Paulina Misiak- uczennica Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach- „Obiekty zabytkowe Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”


Wyróżnienia:
•    Joanna Zalewska – uczennica Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Świdnicy –„Zamek  Książ –spotkanie przeszłości z teraźniejszością”
•    Patryk Grabowski – uczeń Zespołu Szkół im. Narodów Zjednoczonej Europy w Polkowicach- „Obiekty zabytkowe Przemkowskiego Parku Krajobrazowego”

Laureatom serdecznie gratulujemy.