Akcja sprzątania rzeki Bóbr 2013

   W 2013 roku Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, podobnie jak w latach poprzednich, wspiera działania propagujące utrzymanie czystości w środowisku i ochronę przyrody w ramach akcji sprzątania świata. Tegoroczna akcja pt. ,,Ratujmy Bóbr” dotyczyła rzeki Bóbr i terenów przyrzecznych na odcinku od Janowic Wielkich do Trzcińska, na obszarze Rudawskiego Parku Krajobrazowego.

Głównym inicjatorem akcji na tym terenie był Ośrodek „Nowa Nadzieja” z Janowic Wielkich, który wspierany był przez DZPK Oddział Jelenia oraz lokalnych partnerów. Kilkudniowa akcja, od 9 do 13 kwietnia 2013r., miała charakter społeczny i otwarta była dla wszystkich zainteresowanych osób, którym na sercu leży dbałość o czystość środowiska, w którym żyjemy. Podczas akcji zebranych zostało 21 600 litrów szkodliwych dla środowiska zanieczyszczeń. Trud i wysiłek uczestników akcji jest wzorem do naśladowania dla innych, którzy to środowisko zaśmiecają. Podsumowanie akcji i podziękowanie dla uczestników wraz z poczęstunkiem przy ognisku odbyło się w dniu 13 kwietnia na terenie Ośrodka ,,Nowa Nadzieja” w Janowicach Wielkich.  

   Partnerzy akcji: Nadleśnictwo Śnieżka, Związek Gmin Karkonoskich, Urząd Gminy Janowice Wielkie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Zarząd Zlewni w Jeleniej Górze, Polski Związek Wędkarski Koło Grodzkie w Jeleniej Górze, Ochotnicza Straż Pożarna w Janowicach Wielkich, Gminny Zespół Szkół w Janowicach Wielkich,  PTTK Oddział ,,Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, mieszkańcy Janowic Wielkich.
Serdecznie dziękujemy za współpracę na rzecz ochrony przyrody!

 


Akcja sprzątania lewego i prawego brzegu rzeki Bóbr na odcinku od Janowic Wielkich do Trzcińska.

 


Podsumowanie akcji, wspólne spotkanie przy ognisku, poczęstunek.