Dolnośląskie Święta Miodu i Wina w Przemkowie już po raz czternasty

Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych, w dniach 28 i 29 września 2013 roku  uczestniczył w XIV edycji  Dolnośląskiego Święta Miodu i Wina w Przemkowie.

Święto miodu w Przemkowie, na stałe wpisało się w kalendarz imprez Dolnego Śląska i oczywiście już od 14–u lat uczestniczymy w dwudniowych spotkaniach z pszczelarzami oraz społeczeństwem naszego regionu, a przede wszystkim uzyskujemy możliwość realizacji i kontynuacji programu edukacji przyrodniczej, wśród wszystkich zainteresowanych – odwiedzających specjalistyczne – edukacyjne stoisko DZPK Wrocław.


W br., nasze stoisko cieszyło się ogromną popularnością, czego dowodem jest odwiedzenie stoiska i uczestniczenie w różnego rodzaju zabawach i konkursach edukacyjnych ponad 200 dzieci.
    Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych już od 2012 roku nagradza pszczelarzy, których pasieki zarejestrowane są na terenie jednego z 12-u Parków Krajobrazowych Dolnego Śląska.
W br., została nagrodzona pasieka „MAJA” Pana Stanisława Rekuta, który najefektywniej włączył się w realizuję program edukacji przyrodniczej w Przemkowskim Parku Krajobrazowym.