„Akcja Żaba”, 2014


   Rozpoczęła się „Akcja Żaba 2014”. Jest to część planu ochrony płazów opracowanego w 2004 r dla terenu Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”. Jej celem jest ochrona migrujących płazów przed rozjechaniem przez pojazdy na terenie Parku, połączona z edukacją ekologiczną.

Ustawione zostały siatki na przejściach płazów wzdłuż dróg, pierwsze płazy już ruszyły! Od kilku tygodni prowadzone są zajęcia edukacyjne w szkołach  Parku Krajobrazowego „Dolina Baryczy”.