Seminarium „Turystyka krajobrazowa na terenie parków krajobrazowych”, Jelenia Góra

   W dniu 22 maja 2014r. odbyło się w Jeleniogórskim Centrum Informacji i Edukacji Regionalnej – Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze pod patronatem Starosty Jeleniogórskiego i Starosty Lwóweckiego seminarium turystyczne pt. „Turystyka krajobrazowa na terenie parków krajobrazowych”. Omawiano zagadnienia dotyczące różnych form turystyki i możliwości jej rozwoju w zgodzie z przyrodą na obszarze jeleniogórskich parków krajobrazowych. Organizatorem spotkania był Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra we współpracy z PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze.  

Turystyka rekreacyjna, wypoczynkowa, poznawcza, przyrodnicza, krajoznawcza, kulturowa, kwalifikowana i wiele innych jej rodzajów związana jest z terenami interesującymi pod względem różnorodności turystycznych, których na obszarze Jeleniej Góry i okolic miasta, w tym jeleniogórskich parków krajobrazowych jest bardzo wiele. Wartości przyrodnicze, liczne obiekty zabytkowe i piękne miejsca widokowe sprawiają, że strony te są często odwiedzane przez turystów, a mieszkańcy coraz częściej aktywnie spędzają czas wolny na łonie przyrody, w pobliżu miejsca swojego zamieszkania.
O ogólnych założenia rozwoju turystki Dolnego Śląska mówiła Pani Grażyna Malczuk – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej i przedstawiciel Komisji Rozwoju Turystyki, Rekreacji i Sportu Sejmiku Województwa Dolnośląskiego. Założenia działań turystycznych na terenie powiatów związanych z jeleniogórskimi parkami krajobrazowymi zaprezentował także Pan Wicestarosta Jeleniogórski Zbigniew Jakiel i Pan Starosta Lwówecki Józef Stanisław Mrówka.
Podczas spotkania omawiane były zagadnienia dotyczące m.in. infrastruktury turystycznej zarówno w ujęciu historycznym, jak i aktualnie prowadzonych działaniach przez PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, aspektów ekonomicznych i uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej, zarządzania ruchem wspinaczkowym na obszarach chronionych, perspektywy rozwoju Jeziora Pilchowickiego, historii Jeleniej Góry w turystyce lokalnej, propagowania zabytkowych i wartych zobaczenia założeń pałacowo-parkowych czy poznawania parków krajobrazowych w terenie podczas spacerów po ścieżkach edukacyjnych DZPK Oddział Jelenia Góra. Spotkanie, które było platformą wymiany informacji, pokazało jak ważne jest stałe podkreślanie znaczenia turystyki dla regionu i realizacji wspólnych przedsięwzięć dla jej rozwoju w zgodzie z przyrodą, która jest cennym elementem naszego środowiska, z którego powinniśmy się cieszyć i o które powinniśmy razem dbać.


Spotkanie edukacyjne zorganizowane było w ramach projektu
pt. „Przyroda i krajobraz – jubileusz 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW we Wrocławiu

Program seminarium turystycznego


Goście i uczestnicy seminarium turystycznego   


Wystąpienia zaproszonych referentów: Andrzej Mateusiak – PTTK Oddział „Sudety Zachodnie” w Jeleniej Górze, Miłosz Jodłowski – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Jacek Potocki – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu    


Wystąpienia zaproszonych referentów: Eugeniusz Gronostaj – Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze, Józef Stanisław Mrówka – Starostwo Powiatowe w Lwówku Śląskim, Krzysztof Korzeń – Fundacja Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej