Dni Otwarte Funduszy Europejskich: przeprowadzono akcję promocyjną „Przemkowskie Bagno”, Legnica

   Z okazji 10-j rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, zorganizował ogólnopolską akcję promocyjną pn: „DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH” i zaprezentował społeczeństwu zrealizowane przedsięwzięcie pt: „Przywrócenie obszarów zdegradowanych (powojskowych) w Przemkowskim Parku Krajobrazowym na cele przyrodnicze i działalność proekologiczną”
Akcję promocyjną przeprowadzono na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i użytku ekologicznym „Przemkowskie Bagno”, w dniu 10 maja 2014 roku, w godz. od 800 – 18 00.

Z licznych atrakcji skorzystała społeczność powiatu polkowickiego, mieszkańcy Przemkowa oraz studenci Uniwersytetu Wrocławskiego. Największym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia przyrodnicze ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych zabiegów ochrony czynnej w obszarach chronionych - zajęcia prowadzone przez Zastępcę Dyrektora DZPK O/Legnica oraz dwugodzinny spływ rzeką Szprotawa na odcinku 4,5 km. Nieodpłatnie, serwowano prażuchę rybacką, bigos wędkarski oraz kiełbaski z rożna przez pracowników Przemkowskiego Parku Krajobrazowego i członków PZW.
W akcję promocyjną czynnie włączyły się także inne organizacje, jak Polski Związek Wędkarski Okręg Legnica – Koło nr: 30 z Przemkowa oraz Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpia” – za co Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, składa serdeczne podziękowanie.

Serdecznie dziękujemy Koordynatorowi akcji – Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju oraz Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego za umożliwienie przeprowadzenia akcji, a także uczestnikom akcji promocyjnej Funduszy Europejskich, które poprawiają jakość życia nas wszystkich.