Spotkania z przyrodą w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska, Legnica

   Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych w ramach organizowanej I edycji WARSZTATÓW PLENEROWYCH  pt. „Spotkania z przyrodą w parkach krajobrazowych Dolnego Śląska” informuje, że w dniu 30 maja 2014 r. w godz. 1000 - 1600 w miejscowości Myślibórz  w Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” oraz na terenie  „Słonecznej Łąki” odbędzie się impreza zamknięta pt. „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2014”.

   Program imprezy przewiduje realizację zajęć ekologicznych w formie zadań i konkursów na terenie jednego z 12 parków krajobrazowych, a mianowicie Parku Krajobrazowego „Chełmy”. Do udziału w imprezie zaproszone zostały najaktywniejsze szkoły, uczestniczące w zajęciach ekologicznych w ośrodku Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu k/Jawora w ramach realizowanego zadania „Całoroczna edukacja ekologiczna i krajoznawcza prowadzona przez DZPK we Wrocławiu.
   Impreza, jak i projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.
   Warsztaty plenerowe o charakterze zamkniętym odbędą się na terenie ośrodka dydaktycznego CEEiK, na wzgórzu „Rataj” (350m n.p.m.), w „Wąwozie Myśliborskim” oraz na „Słonecznej Łące” w Myśliborzu.
Każda szkoła/grupa będzie miała możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas wykonywania specjalnie przygotowanych w różnych miejscach terenowych zadań i konkursów  przyrodniczych, artystycznych i sprawnościowych. Będą to m.in. konkursy takie jak: „Leśne koło wiedzy”, „Dopasowanie owoców, kory, drzewa”, „Przysłowia” , „Ciecz nienewtonowska”, „Jajo Kolumba”, „Mały majsterkowicz” , „Połów ryb”, „Połów śmieci”, „Lepienie w glinie”, „Czerpanie papieru”, „Wełna – filcowanie”, „Wyplatanie z włóczki”, „Żarna –mielenie zbóż-wypiek podpłomyków”,  „Prażenie ziaren kukurydzy”,  „Kret” , „Rozpoznawanie głosów zwierząt, ptaków”, „Ścieżka zmysłów”,  „Skoki żab w workach”, „Wyścigi gąsienic”, „Motylarnia”, „Erupcja wulkanu”, „Bieg patrolowy”, „Kłujący komputer”.
Organizator, przygotował również dla uczestników warsztatów poczęstunek przy ognisku.
   Podczas trwania zabaw edukacyjnych przyznawane będą każdej grupie punkty za wykonane zadania. Dla najaktywniejszych szkół i uczestników spotkania przewidziane są atrakcyjne nagrody.

Miłej zabawy!
Organizatorzy