OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony wykonanego dla Przemkowskiego Parku Krajobrazowego

   Działając w imieniu Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu na podstawie art. 39-43 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235) informuję, iż od dnia 04.06.2014r. do 24.06.2014r. (włącznie) wszystkie zainteresowane osoby i podmioty, mają prawo do zapoznawania się z wynikami prac wykonanych na potrzeby sporządzenia projektu planu ochrony oraz możliwość zgłaszania do nich uwag i wniosków.
Projekt planu ochrony dla Przemkowskiego Parku Krajobrazowego został wyłożony w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, przy ulicy Puszczykowskiej 10 oraz w Oddziale DZPK Legnica – Piotrowice 89, Przemków.


Projekt planu został również zamieszczony na stroniei http://dzpkwroclaw.ibip.wroc.pl/public/?id=104857.

Uwagi i wnioski należy składać do dnia 24 czerwca 2014 r. w siedzibie Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu, przy ulicy Puszczykowskiej 10 (pokój nr 5, w godzinach od 10:00 do 15:00, w każdy dzień roboczy tygodnia), lub za pośrednictwem poczty e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., lub faksem na numer 71 336-72-89, a także w Oddziale DZPK Legnica - Piotrowice 89, Przemków (w godzinach od 10:00 do 15:00, w każdy dzień roboczy tygodnia) lub faksem na numer 76-83-10-924.

Osoby wyznaczone do kontaktów:
DZPK Wrocław: Paweł Sendecki, Tomasz Szuszkiewicz (tel. 71 364-27- 58, faks 71 336-72-89):

DZPK Legnica: Marek Cieślak (tel./ faks: 76-83-10-924),

Bezpośredni Wykonawca projektów planów ochrony – Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu: Dariusz Rosiński (tel./ faks 77 416-28-86).
Złożone uwagi i wnioski do projektu planu ochrony będą rozpatrywane na bieżąco przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.
Podstawa prawna:
- art. 19 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 627),
- § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie sporządzania planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. Nr 94, poz. 794),
- art. 39-43 ustawy z dnia 03.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013, poz. 1235).