Spotkania z Przyrodą w Parkach Krajobrazowych Dolnego Śląska „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2014”

   W dniu 30 maja 2014r. na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” odbyło się pierwsze Spotkanie z Przyrodą w Parkach Krajobrazowych Dolnego Śląska, w tym roku pod nazwą „Szkolny Myśliborski Festyn Przyrodniczy – maj 2014”. Festyn skierowany został do wybranej (aktywnej pod względem zdobywania wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej) młodzieży szkolnej z terenu województwa dolnośląskiego. Festyn zapoczątkował cykl spotkań, które odbywać się będą rokrocznie na terenie parków krajobrazowych Dolnego Śląska. W organizację i przeprowadzenie zaangażowali się wszyscy pracownicy Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych. Założeniem była przede wszystkim dobra zabawa połączona z rywalizacją drużyn w konkurencjach przyrodniczych, jak i ukazanie różnych form edukacji ekologicznej prowadzonej przez Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych.

W Spotkaniu brać mogły udział klasy 4-6 szkoły podstawowej. Zaproszenie do udziału w Spotkaniu otrzymało 7 placówek z byłych województw (legnickiego, wałbrzyskiego, jeleniogórskiego i wrocławskiego), połączonych w 6 grup. Na początku Spotkania rozlosowano wśród szkół przydziały do danej grupy, i tak:
-    Grupę nr 1 oznaczoną kolorem niebieskim (grupa Muflonów) wylosowała Szkoła Podstawowa nr 8 oraz nr 10 z Jeleniej Góry (grupa łączona),
-    Grupę nr 2 oznaczoną kolorem żółtym (grupa Salamandry) wylosowała Szkoła Podstawowa nr 17 z Wrocławia,
-    Grupę nr 3 oznaczoną kolorem zielonym (grupa Czaple) wylosowała Szkoła Podstawowa Nr 19 z Legnicy,
-    Grupę nr 4 oznaczoną kolorem biały (grupa Bieliki) wylosowała Szkoła Podstawowa Nr 1 ze Świebodzic,
-    Grupę nr 5 oznaczona kolorem czarnym (grupa Popielice) wylosowała Szkoła Podstawowa  ze Szkoły Podstawowej ze Strzelc,
-    Grupę nr 6 oznaczoną kolorem czerwonym (grupa Kozice) wylosowała Szkoła Podstawowa z Paszowic.

Każdy uczestnik otrzymał czapeczki, plakietki pod kolor wylosowanej grupy. Każda z w/w grup miała przydzielonego opiekuna wybranego wśród pracowników DZPK.
Wszyscy uczestnicy mieli możliwość sprawdzenia swojej wiedzy podczas wykonywania specjalnie przygotowanych w różnych miejscach terenowych zadań i konkursów  przyrodniczych, artystycznych i sprawnościowych. Były to m.in. konkursy takie jak: „Leśne koło wiedzy”, „Dopasowanie owoców, kory, drzewa”, „Przysłowia” , „Ciecz nienewtonowska”, „Jajo Kolumba”, „Mały majsterkowicz” , „Połów ryb”, „Połów śmieci”, „Lepienie w glinie”, „Czerpanie papieru”, „Wełna – filcowanie”, „Wyplatanie z włóczki”, „Żarna –mielenie zbóż-wypiek podpłomyków”,  „Prażenie ziaren kukurydzy”,  „Pogoń za kretem” , „Rozpoznawanie głosów zwierząt, ptaków”, „Ścieżka zmysłów”,  „Skoki żab w workach”, „Wyścigi gąsienic”, „Motylarnia”, „Erupcja wulkanu”, „Bieg patrolowy”, „Kłujący komputer”, prezentacja nt budowy budek  dla nietoperzy, prezentacja: Latające klejnoty w Motylarni, degustacja podpłomyków i objadanie się prażoną kukurydzą. Organizator, przygotował również dla uczestników warsztatów poczęstunek przy ognisku. Zorganizowane zostały punkty pierwszej pomocy medycznej, punkty informacyjne, a specjalnie wybrani pracownicy DZPK pełnili dyżur ekspercki służąc pomocą zagubionym uczestnikom. Jak się okazało taka pomoc nie była potrzebna, co świadczyło o dobrej organizacji warsztatów i przygotowaniu uczestników przez nauczycieli danych placówek.

Warsztaty trwały od godziny 10:00 do 15:00 i zakończone były podsumowaniem Spotkania przez Dyrektora DZPK oraz uroczystym wręczeniem nagród dla laureatów pierwszych trzech miejsc.
I miejsce – SP 17 Wrocław (nagroda: wyjazd dwudniowy do ośrodka edukacyjnego CEEIK w Myśliborzu),
II miejsce SP 1 Świebodzice (nagroda: wyjazd jednodniowy do ośrodka edukacyjnego CEEiK w Myśliborzu),
III miejsce SP 19 Legnica (nagrody książkowe).

Jak podkreślił Dyrektor w podsumowaniu zwycięzcą był każdy jej uczestnik. Największym powodzeniem cieszyły się konkurencje sprawnościowe (jak Skoki żab w workach, Pogoń za kretem, Wyścigi gąsienic, Łowienie rybi i śmieci), jednak na uwagę zasługują wysokie punktacje uczestników w konkurencjach z wiedzy o przyrodzie. Uczestnicy i opiekunowie grup podkreślali pomysłowość konkurencji, jak i samych warsztatów i już zapowiadali chęć uczestnictwa w kolejnej edycji.


Warsztaty jak i projekt został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych we Wrocławiu.