Dolnośląsko-saksońskie spotkanie ekologiczne

   W dniach 25-26 czerwca 2014 roku z wizytą na Dolnym Śląsku byli przedstawiciele  Saksońskiej Krajowej Fundacji ds. Przyrody i Środowiska z Drezna oraz instytucji i organizacji zajmujących się edukacją ekologiczną na terenie Saksonii. Baza edukacyjna i działania dydaktyczne z zakresu edukacji przyrodniczej na Dolnym Śląsku, w ramach wymiany informacji i doświadczeń, zaprezentowane zostały na przykładzie Centrum Edukacji Ekologicznej i Krajoznawstwa „Salamandra” w Myśliborzu na terenie Parku Krajobrazowego „Chełmy” oraz działań terenowych na obszarze Parku Krajobrazowego „Doliny Baryczy”.

Tematem dolnośląsko-saksońskiego spotkania była prezentacja działań edukacyjnych, poznanie form ochrony przyrody na Dolnym Śląsku, jak również wdrażanie zadań czynnej ochrony najcenniejszych wartości przyrodniczych województwa na przykładzie Stawów Milickich, jako największego na terenie kraju rezerwatu chroniącego ptaki, na obszarze również największego w Polsce Parku Krajobrazowego „Doliny Baryczy”. Praktyczne informacje na temat wdrażania strategii regionu z zakresu działań ekologicznych i  funkcjonowania jednostek ochrony przyrody podczas dwudniowego pobytu gości z Saksonii zaprezentowali: p. Jacek Pilawa – Przewodniczący Komisji Współpracy Międzynarodowej Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, p. Piotr Śnigucki – Dyrektor Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych we Wrocławiu oraz p. Sławomir Mazurek – Prezes Zarządu Stawów Milickich S.A. Pokazane przykłady i formy ochrony na terenie województwa dolnośląskiego wzbudziły duże zainteresowanie wśród naszych saksońskich sąsiadów. Spotkanie było kontynuacją już wcześniej nawiązanej współpracy pomiędzy regionami i jednocześnie potwierdzeniem jej realizacji na przyszłość. Dolnośląski Zespół Parków Krajobrazowych od 2010 roku jest członkiem Trójnarodowej Sieci Edukacji Ekologicznej Saksonia-Północne Czechy-Dolny Śląsk.

Uczestnicy dolnośląsko-saksońskiego spotkania ekologicznego na terenie Parku Krajobrazowego „Doliny Baryczy” – Stawy Milickie.