Konferencja naukowa z okazji 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru, Jelenia Góra

   W dniach 9-10 października 2014r. odbyła się konferencja naukowa z okazji 25-lecia jeleniogórskich parków krajobrazowych - podwójne święto, bo dotyczyło dwóch parków tj. Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru. Patronat honorowy nad konferencją przyjął Marszałek Województwa Dolnośląskiego i Wojewoda Dolnośląski. Spotkanie mało miejsce w sali konferencyjnej Hotelu Cieplice w Jeleniej Górze i było podsumowaniem dotychczasowych prac na rzecz ochrony przyrody parków krajobrazowych regionu jeleniogórskiego oraz istniejących i potencjalnych zagrożeń dla parków krajobrazowych wynikających z rozwoju zagospodarowania przestrzennego, jak również ocenie walorów krajobrazowych. Prezentacje w tym zakresie zostały wygłoszone przez przedstawicieli uczelni wyższych i instytucji działających na rzecz ochrony przyrody m.in. z Uniwersytetu Wrocławskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze, Fundacji Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej czy Towarzystwa Urbanistów Polskich – Oddział w Jeleniej Górze.

Rys historyczny parków zaprezentowany został przez przedstawicieli Fundacji Karkonoskiej i Archiwum Państwowego we Wrocławiu – Oddział w Jeleniej Górze. Uczestnikami spotkania byli przedstawiciele administracji szczebla wojewódzkiego i regionalnego, jednostek działających na rzecz ochrony przyrody, edukacji ekologicznej i turystyki, nadleśnictw, parków krajobrazowych i zespołów parków krajobrazowych z terenu całej Polski, uczelni wyższych, szkół regionu jeleniogórskiego czy organizacji pozarządowych. W drugim dniu konferencji zaproszeni goście uczestniczyli w sesji terenowej odwiedzając miejsca i obiekty stanowiące atrakcje regionu jeleniogórskiego. Ładna pogoda i przejazd przez Kowary, Bukowiec, Karpniki, Wojanów i Łomnicę z pięknymi widokami na Karkonosze i Rudawski Park Krajobrazowy pozostawił miłe i niezapomniane wrażenie.
Obchody 25-lecia jeleniogórskich parków krajobrazowych związane były nie tylko z konferencją naukową ale także podczas jej organizacji z otwarciem wystawy artystycznej prezentującej prace fotograficzne, malarskie i konkursowe dzieci i młodzieży szkół uczestniczących w zajęciach edukacyjnych i konkursach organizowanych przez Ośrodek Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra. Wystawa pt. ,,Piękne krajobrazy w parkach krajobrazowych” dostępna jest w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze do końca grudnia 2014 roku. Dla uczestników konferencji zostały przygotowane również dwie prezentacje edukacyjno-artystyczne nt. przyrody pokazujące zdolności teatralne, muzyczne i wokalne młodzieży ze współpracujących z Ośrodkiem Edukacji Ekologicznej DZPK Oddział Jelenia Góra jednostek edukacyjnych i kulturalnych w Jeleniej Górze. Z okazji jubileuszu były gratulacje ale także podziękowania ze strony Dolnośląskiego Zespołu Parków Krajobrazowych za wieloletnią współpracę na rzecz ochrony przyrody i edukacji ekologicznej dla jednostek najbardziej zaangażowanych we wspólne działania na terenie jeleniogórskich parków krajobrazowych. W ramach podziękowania i obchodów tak zaszczytnego jubileuszu uczestnicy spotkania zostali poczęstowani świątecznym tortem, aby kolejne lata i współpraca na rzecz ochrony przyrody układała się w dobrej atmosferze obejmującej różne aspekty rozwoju regionu i parków krajobrazowych.
Konferencja naukowa zorganizowana została w ramach projektu
pt. „Przyroda i krajobraz – jubileusz 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru” współfinansowanego ze środków WFOŚiGW we WrocławiuKonferencja z okazji 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru


Sesja referatowa konferencji – prezentacje nt. historii jeleniogórskich parków krajobrazowych, istniejących i potencjalnych zagrożeń oraz zrównoważonego rozwoju – Janusz Korzeń (Fundacja Karkonoska), Prof. Jacek Potocki (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Prof. Piotr Migoń (Uniwersytet Wrocławski)


Otwarcie wystawy artystycznej z okazji 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku krajobrazowego Doliny Bobru pt. ,,Piękne krajobrazy w parkach krajobrazowych” w Muzeum Przyrodniczym w Jeleniej Górze


Prezentacje edukacyjno-artystyczne młodzieży z Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze i Przystani Twórczej – Cieplicie Centrum Kultury


Gratulacje z okazji jubileuszu dla DZPK i podziękowania za wieloletnią współpracę dla jednostek współpracujących z DZPK Oddział Jelenia Góra – Dariusz Gajda (Nadleśnictwo Kamienna Góra), Witold Szczudłowski (Związek Gmin Karkonoskich), Andrzej Raj (Karkonoski Park Narodowy)


Wyjazd terenowy uczestników konferencji w II dniu spotkania – zwiedzanie atrakcji regionalnych i założeń pałacowo-parkowych na terenie Rudawskiego Parku Krajobrazowego


Tor jubileuszowy z okazji 25-lecia Rudawskiego Parku Krajobrazowego i Parku Krajobrazowego Doliny Bobru