Akcja informacyjna „Zakaz wypalania traw”, Jelenia Góra 2015

   Dolnośląski  Zespół Parków Krajobrazowych Oddział Jelenia Góra, podobnie jak w latach ubiegłych, przeprowadza wiosną akcję informacyjną na temat ochrony przyrody i przypomina, że wypalanie traw, łąk i pastwisk oraz nieużytków jest działaniem nielegalnym, a przede wszystkim szkodliwym dla środowiska przyrodniczego oraz życia ludzi.

Na Dolnym Śląsku, w skali kraju, z roku na rok odnotowuje się zwiększoną ilość zgłoszeń pożarów spowodowanych wypalaniem traw. Dotyczą one także obszarów chronionych w formie parków krajobrazowych, na którym to terenie występują chronione gatunki roślin i zwierząt. 

W związku z powyższym zwracamy się z apelem do wszystkich jednostek administracyjnych, edukacyjnych i oświatowych o przyłączenie się do akcji i rozpropagowanie załączonych materiałów w swoich placówkach, na stronach internetowych i na terenie działania. Wyrażamy nadzieję, że wspólne działania zwrócą uwagę na to zagadnienie i przyczynią się do zmniejszenia takich działań w przyszłości.

Apel nie wypalaj traw

Przepisy prawne